Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Kombinace buprenorfinu s naloxonem v substituční léčbě těhotných žen závislých na opioidech nevedla k významným nežádoucím účinkům pro matku ani plod

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 27.10.2014

Kombinace buprenorfinu s naloxonem v substituční léčbě těhotných žen závislých na opioidech nevedla k významným nežádoucím účinkům pro matku ani plod

Retrospektivní přezkoumání 10 případů žen závislých na opioidech, které v těhotenství užívaly substituční léčbu buprenorfinem + naloxonem, neukázalo žádné významné nežádoucí důsledky tohoto postupu pro matku ani pro plod. Porovnání těchto případů s údaji ze 7 předchozích publikovaných studií nezjistilo rozdíl ve výsledcích u matky ani plodu při podávání kombinace buprenorfinu + naloxonu oproti samotnému buprenorfinu nebo metadonu.

Hodnocené případy kombinované substituční léčby závislosti na opioidech v těhotenství pocházejí z období 2010 až 2011. U matek byl hodnocen váhový přírůstek, poloha plodu při porodu, sekce, analgezie během porodu, přítomnost drogy v moči v době porodu, počet dní hospitalizace po porodu a zahájení kojení. U novorozenců byl hodnocen gestační věk při porodu, skóre dle Apgarové po 1 a 5 minutách, obvod hlavičky, tělesná délka, porodní hmotnost, léčba neonatálního abstinenčního syndromu (NAS), celkové množství morfinu potřebného k terapii NAS, délka hospitalizace z důvodu NAS a celková délka hospitalizace.

Výsledky u matek byly nevýznamné a porovnatelné s léčbou samotným buprenorfinem. Novorozenci se narodili v termínu a měli normální porodní parametry. U 4 novorozenců byl léčen NAS a délka této léčby i délka hospitalizace byly srovnatelné s údaji při léčbě samotným buprenorfinem.

Kombinace buprenorfinu a naloxonu je novou možností substituční léčby. Lékaři, kteří se pro tento postup u svých těhotných pacientek rozhodnou, by měli pečlivě monitorovat vývoj plodu. Buprenorfin/naloxon by měl být používán během těhotenství, pouze pokud potenciální přínos léčby převáží potenciální riziko pro plod. Nutné jsou další, větší kontrolované studie, které by potvrdily bezpečnost kombinace buprenorfinu + naloxonu v substituční léčbě závislosti na opioidech u těhotných žen.

(zza)

Zdroje: 1) Lund I. O., Fischer G., Welle-Strand G. K., et al. A Comparison of Buprenorphine + Naloxone to Buprenorphine and Metadone in the Treatment of Opioid Dependence during Pregnancy: Maternal and Neonatal Outcomes. Subst Abuse. 2013; 7: 61–74. 2) Debelak K., Morrone W. R., O’Grady K. E., et al. Buprenorphine + naloxone in the treatment of opioid dependence during pregnancy-initial patient care and outcome data. Am J Addict. 2013 May-Jun; 22 (3): 252–4. 3) Souhrn údajů o přípravku Suboxone. EMA. 2006/2011 (cit. 2014-09-30). Dostupný z www.ema.europa.eu 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zahájení substituční léčby buprenorfinem během hospitalizace s navazující ambulantní léčbou u pacientů závislých na opioidech, kteří léčbu nežádají, vede k lepším výsledkům než režim detoxifikace

Americká studie u 663 hospitalizovaných pacientů závislých na opioidech ukázala, že zahájení substituční léčby buprenorfinem a napojení na ambulantní substituční léčbu po propuštění z nemocnice pomáhá zapojit do substituční léčby i pacienty, kteří substituční léčbu nežádají, a vede ke snížení zneužívání opioidů během 6 měsíců po propuštění z nemocnice.

Ženy, které otěhotní při substituční léčbě buprenorfinem, mohou v této léčbě pokračovat

U pacientek, které otěhotní během substituční léčby závislosti na opioidech buprenorfinem/naloxonem, je vhodné pokračovat v léčbě, případně zvážit převedení na monoterapii buprenorfinem. Vyplývá to z odpovědi, kterou na základě analýzy dostupných studií připravil tým Motherisk z Hospital for Sick Children v Ontariu (Kanada) jako reakci na otázku lékaře z terénu.

Na dodržování substituční léčby buprenorfinem mají vliv psychiatrické komorbidity a zneužívání jiných látek

Nejčastějšími faktory souvisejícími s nedodržováním substituční léčby buprenorfinem v americké studii se 69 pacienty léčenými ze závislosti na opioidech bylo průvodní psychiatrické onemocnění, zneužívání marihuany, benzodiazepinů a kouření.Všechny novinky