Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Klinická praxe substituční léčby buprenorfinem u osob závislých na opioidech potvrzuje výsledky studií

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 1.3.2013

Klinická praxe substituční léčby buprenorfinem u osob závislých na opioidech potvrzuje výsledky studií

Při podávání buprenorfinu jako substituční léčby u osob závislých na opioidech v reálných podmínkách byl zjištěn podobný podíl osob, které dodržují substituční léčbu po 6 a 12 měsících, jako v klinických studiích. Tato retrospektivní americká analýza také potvrdila přínos konzultací zaměřených na odvykání závislosti a význam léčby průvodních psychiatrických poruch.

Do studie bylo zahrnuto 266 osob závislých na opioidech, které začaly užívat buprenorfin v letech 2007 až 2008. Substituční léčba byla vedena na lékařských pracovištích s federálním certifikátem pro odvykání závislosti na návykových látkách. Hodnocen byl podíl pacientů, kteří dodržovali substituční léčbu po 6 měsících, a doba bez zneužívání opioidů. Údaje získali autoři z elektronických zdravotních záznamů.

Průměrný věk účastníků byl 40,1 roku a více než dvě třetiny tvořili muži. Substituční léčbu vedl v 70,3 % případů praktický lékař. Podíl pacientů, kteří dodržovali substituční léčbu po 6 měsících, byl 56,8 % a v podskupině sledované nejméně 1 rok (přibližně polovina zařazených) užívalo buprenorfin po 12 měsících 61,6 % pacientů. U dvou třetin sledovaných bylo zjištěno nejméně dvoutýdenní přerušení substituční léčby, medián trvání přerušení byl 116 dní. Účastníci studie, kteří po 12 měsících neužívali substituční léčbu, častěji užívali kokain. Naopak dodržování substituční léčby významně zlepšovaly konzultace věnované odvykání závislosti, které probíhaly přímo ve zdravotnickém zařízení, a předepsané léky k léčbě průvodních psychiatrických poruch.

Příznivým zjištěním tedy je, že s podobnými výsledky substituční léčby buprenorfinem jako v klinických studiích  můžeme počítat i v reálné praxi.

(zza)

Zdroj: Haddad M. S., Zelenev A., Altice F. L. Integrating buprenorphine maintenance therapy into federally qualified health centers: Real-world substance abuse treatment outcomes. Drug Alcohol Depend. 2013 Jan 16. pii: S0376-8716(12)00484-X; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.12.008. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Substituční léčba buprenorfinem-naloxonem je účinná a bezpečná i v reálné praxi

Neintervenční dvanáctiměsíční studie potvrdila účinnost a bezpečnost substituční léčby buprenorfinem-naloxonem u pacientů závislých na opioidech v podmínkách reálné praxe.

Substituční léčba při odvykání závislosti na opioidech zvyšuje úspěch terapie chronické hepatitidy C

Substituční léčba by mohla být vhodným rámcem pro léčbu chronické hepatitidy C (CHC) u pacientů závislých na injekčním podávání opioidů.

Buprenorfin v těhotenství

Vzhledem k narůstající prevalenci užívání opioidů těhotnými ženami a z toho pramenících zdravotních rizik jak pro samotné budoucí matky, tak pro vyvíjející se organismus dítěte je zajištění efektivní zdravotní péče pro tuto specifickou skupinu prioritou systému veřejného zdraví.Všechny novinky