Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Jsou látky pro substituční léčbu legálními drogami?

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 25.9.2009

Jsou látky pro substituční léčbu legálními drogami?

Pro pacienty, kteří nejsou sami schopni abstinence od návykových látek, je substituční léčba metodou volby. Jde o standardní časově neomezený léčebný postup, jehož nástrojem jsou substituční látky. Jde vlastně o nahrazení pouličního nelegálního opiátu opiátem legálním. V drtivé většině se jedná o přípravek metadon, méně často o přípravek Subutex.

Drogy legální a ilegální

Mezi legální drogy patří alkohol, psychoaktivní léky, tabák, těkavé látky a také přípravek Suboxone, kombinace buprenorfinu a naloxonu. Mezi ilegální drogy patří halucinogeny, stimulancia, opiáty, konopné drogy, taneční drogy. Látky pro substituční léčbu patří mezi opioidní agonisty (napodobují účinek opiátů), ale způsobují jen minimální závislost. V případě metadonu jde o 6-dimethylamino-4, 4-difenylheptan-3-on, u Subutexu o buprenorphin. Dá se tedy s určitou nadsázkou říci, že se jedná o mírnější legální drogy.

Hlavní výhody metadonu a jiných substitučních látek

Jde tedy o látky opioidní povahy, které mají ovšem mnoho výhod oproti ilegálním drogám:

  • potlačují odvykací příznaky,
  • nepodávají se nitrožilně, ale v roztocích nebo tabletách ústy, takže nehrozí přenos AIDS, infekční hepatitidy typu B ani syfilidy,
  • nejsou znečištěny jako pouliční opiáty (příměsi, toxické látky, infekce),
  • snižují euforii a umožňují normální komunikaci s okolím,
  • při výdeji je zajištěn pravidelný styk s lékařem nebo sociální pracovnicí,
  • jsou dostupné bez trestné činnosti,
  • substituční program lze absolvovat nejen v nízkoprahovém středisku, ale někdy i ambulantně,
  • umožňují zlepšit kvalitu života závislého pacienta.

Dávkování

Dávka se na začátku postupně zvyšuje až k vymizení odvykacích příznaků klienta (10 až 60 mg metadonu), posléze se dlouhodoběji snižuje. Lze přejít ze substituce metadonem na substituci Subutexem a naopak. Orientačně se dle výrobců cca 8 mg buprenorfinu rovná cca 60 mg metadonu. Přechod k metadonu a naopak se doporučuje na dávce rovnající se 30 mg metadonu, tedy na dávce velmi nízké.

Když ne metadon, tak Subutex nebo Suboxone

Alternativou k substituci pomocí metadonu je podávání buprenorfinu (Subutex), případně kombinace buprenorfinu a naloxonu (Suboxone). Dávkování a postup léčby stanoví lékař ve spolupráci s klientem. Klient si léčbu Subutexem i Suboxonem platí, protože lék zdravotní pojišťovny nehradí.

Substituce v těhotenství

Otázkou je detoxikace těhotných žen. Bezpečnější je u těhotných substituční léčba, ale pokud si klientka přeje detoxikaci, pak nejvhodnější je třetí trimestr těhotenství. Suboxone nesmí být v těhotenství podáván. Pokud je předepisující lékař toho názoru, že je v těhotenství nutná terapie, může těhotná žena užívat Subutex nebo metadon. Ženy užívající Suboxone by neměly kojit. Kojení při užívání Subutexu nebo metadonu je bezpečné a přijatelné.

(ercp)

Zdroje:
www.dropin.cz
ww.fnspo.cz/kliniky/informovane_souhlasy/pdf/substitucni_lecba_metadonem_is.pdf
www.drogy-info.cz
www.drogovaporadna.cz

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv substituční terapie na porodní hmotnost novorozenců, jejich poporodní adaptaci, výživu a průběh novorozeneckého abstinenčního syndromu

Na srovnání určitých odchylek u novorozenců, jejichž matky byly drogově závislé či na substituční terapii, se zaměřila prospektivní studie gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze z let 2005 až 2007. Z výsledků studie vyplynulo několik zajímavých charakteristik.

Randomizovaná studie účinnosti a nákladové efektivity podávání buprenorfinu jako alternativy methadonu u heroinové závislosti

Buprenorfin je alternativou podávání methadonu v léčbě heroinové závislosti a má výhodu v možnosti obměny denní dávky. V následující studii byla zkoumána účinnost ve spojení s náklady na udržovací léčbu buprenorfinem u pacientů závislých na heroinu.

Optimalizace výhod podávání nesledovaných dávek stabilním drogově závislým pacientům s udržovací léčbou: follow-up randomizované studie

Registrace kombinace buprenorfinu a naloxonu, která byla vytvořena s cílem minimalizovat riziko zneužití, vedla některé australské orgány se soudní pravomocí k povolení léčby stabilních drogově závislých osob bez přímé kontroly dávkování.Všechny novinky