Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

I substituční látky se v České republice zneužívají

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 3.12.2009

I substituční látky se v České republice zneužívají

Subutex je lék obsahující opioidní látku buprenorfin a je typickým zástupcem medikamentů, které se podávají závislým narkomanům v rámci substituční léčby. Kromě řádně předepsaných léčiv však existuje i prodej na černém trhu.

Průzkum provedený Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti v roce 2006 prokázal, že buprenorfin je oblíbenou drogou narkomanů a je velmi často užíván jak klienty v léčbě (jako substituční droga), tak i narkomany mimo léčbu, kteří jej získávají na černém trhu.

Píchnout si tabletku?

Ačkoli je Subutex určen k užívání "ústy" (perorálně), ve výzkumu uvedlo 95 % respondentů, že jej užívají injekčně. Výzkum sledoval u jednotlivých uživatelů jejich "hlavní drogu". Tou byl u necelé poloviny lidí pervitin, heroin uvedlo jen něco přes 12 % narkomanů, Subutex udalo 56 % respondentů.

Subutex ve všech zemích, kde je používám v substituční léčbě, uniká na černý trh. Existuje přímá úměra: čím hůře je Subutex dostupný legálně, tím více bují nelegální trh s ním.

Subutex lepší heroinu

Ačkoli nelegální obchod se Subutexem kvete, omezení jeho výdeje by vedlo pouze k tomu, že by černý trh namísto Subutexu zaplavil heroin. I přesto, že Subutex uživatelé často užívají injekčně oproti zamýšlenému polykání, je mnohem bezpečnější než zmíněný heroin. Čistota této substituční terapie je stálá, protože pochází z profesionálních farmaceutických provozů a až na úroveň koncových uživatelů jeho výroba i distribuce probíhá legálně. Černý trh se Subutexem proto jen minimálně podporuje mafiánské struktury.

Pracovníci o. s. SANANIM udávají, že v ČR od roku 2002 Subutex postupně nahrazuje heroin, což má příznivý dopad na závislé, jejichž celková situace se tím stabilizuje, zdravotní stav zlepšuje a snižuje se počet případů předávkování (stálá "čistota" drogy).

Nelegální užívání Subutexu a jeho obchodování na černém trhu ovšem není v rozporu se substitučními programy. Předepisování a vydávání buprenorfinu naplňuje principy "harm reduction" a vede ke snížení počtu a intenzity problémů u závislých uživatelů. Argument, že Subutex je obchodován na černém trhu a zneužíván ilegálně, postrádá sám o sobě smysl a neměl by být používán proti programům substituční léčby.

(shmt)

Zdroj: Překryv klientů mezi jednotlivými nízkoprahovými programy a zneužívání buprenorfinu v Praze, Mravčík a Orlíková, vyšlo v časopisu Adiktologie 1/2007 (ISSN 1213-3841)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Toxicita nadměrných dávek buprenorfinu u dětí

O nežádoucích účincích předávkování bupreforfinem u dospělých se ví poměrně mnoho. Daleko méně informací je ale o užití nadměrných dávek tohoto léku dětmi. Toto informační okno se pokusili napravit američtí vědci z University of Maryland School of Pharmacy, kteří svou práci publikovali v odborném medicínském časopise Pediatrics.

Hodnocení účinnosti odvykacích programů u vězňů

V současnosti se jako nejčastější prostředky k odvykání závislosti na heroinu v britských věznicích používají buprenorfin a metadon. Bohužel zatím nikdy nebyla účinnost těchto léků podávaných ve vězeňském prostředí hodnocena. Tento deficit se pokusili napravit lékaři a vědci z Institutu pro zdravotní vědy v anglickém Leedsu.

Paměť u pacientů závislých na opiátech a léčených substituční terapií

Substituční léčba pacientů závislých na opiátech se ukázala jako poměrně účinná při udržení pacientů v léčbě a omezení zneužívání opiátů k trestné činnosti. Dopad substituční terapie, konkrétně podávání opioidních agonistů na paměť léčených pacientů, zkoumali ve své studii finští vědci.Všechny novinky