Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

EKG abnormality u pacientů závislých na opiátech

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 8.6.2009

EKG abnormality u pacientů závislých na opiátech

Rakouští a američtí vědci ve společné studii publikované v prosincovém čísle odborného časopisu Addiction uvedli, že u pacientů závislých na opiátech vykazuje EKG značné abnormality.

Design studie

Cílem průřezové studie, která probíhala v letech 2004–2006, bylo hledat a popsat EKG abnormality u pacientů závislých na opiátech, kteří se rozhodli pro nějakou formu terapie. Výsledky dvanáctisvodového EKG záznamu, natočeného vždy během 24 hodin po přijetí, byly vyhodnoceny a porovnávány s dalšími pacienty.

Celkem se studie zúčastnilo 511 závislých, z nichž byla čtvrtina žen. Průměrný věk byl 29 let (věkové rozpětí 17–59). Abnormální EKG bylo nalezeno celkem u 314 pacientů, což je asi 61 %. Z poruch se nejčastěji vyskytovaly abnormality úseku ST (19 %), prodloužení intervalu QTc (13 %), vysoké R- nebo S-vlny (11 %) a chybějící progrese R (10 %). Odchylky od normy byly navíc častější u mužů než u žen (64 % proti 54 % u žen). Negativní vliv na EKG měla také přítomnost kanabinoidů. Ta zvyšovala výskyt poruch o celých 10 %.

ST-úsek

Co se jednotlivých poruch týče, porucha úseku ST byla mnohem častější u mužů než u žen. Navíc se častěji vyskytovala u pacientů, kteří užívali konopné produkty. Potvrdil se tak negativní účinek kanabinoidů na převodní systém srdeční. Výskyt vady naopak výrazněji nesouvisel s užíváním substituční léčby, zejména metadonu.

QTc-interval

Prodloužení QTc bylo častější u pacientů užívajících vysoké dávky drog, než u těch, kteří užívali pouze malá množství. Stejně tak se tato odchylka více vyskytovala u pacientů, kteří užívali i benzodiazepiny nebo metadon.

Závěry

Ačkoliv nebyly zcela známy další případné rizikové faktory srdečních poruch, studie prokázala, že pacienti závislí na opiátech mívají často poruchy srdečního rytmu nebo jiné EKG abnormality. Nejčastější jsou poruchy úseku ST a prodloužení intervalu QTc. ST-abnormality jsou navíc spojeny s konopím a prodloužení QTc-intervalu zase s užíváním metadonu a benzodiazepinů.

(kam)

Zdroj: Wallner Ch. et al.: Electrocardiographic abnormalities in opiate addicts. Addiction, December 2008, Volume 103 (12), p. 1994–1995.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv podávání metadonu nebo buprenorfinu na adherenci k vysoce aktivní antiretrovirální terapii: kohorta studie MANIF 2000

Infekce virem HIV je jev s vysokou prevalencí u pacientů závislých na intravenózním podávání opiátů. Léčba imunodeficitu pomocí vysoce aktivní antiretrovirální terapie – highly active antiretroviral therapy (HAART) – představuje léčebný zásah s nejvyšší účinností.

Ambulantní léčba závislosti na opiátech kombinovaným přípravkem s obsahem buprenorfinu a naloxonu ve formě sublinguálních tablet

Závislost na opiátech, a to především na heroinu, je problémem nejen v USA, ale stále více i v Evropě. V současné době je k disposici substituce metadonem a levometadyl acetátem. Jejich podávání však vyžaduje striktní monitoring, a to zejména vzhledem k jejich možné nezákonné redistribuci.

Buprenorfin, hepatitida C a jaterní funkce u adolescentů a mladých dospělých

Popisovaná studie se zaměřuje na to, zda u adolescentů a mladých dospělých (15–21 let) s hepatitidou C, kteří jsou zároveň závislí na opiátech, ovlivňuje substituční terapie buprenorfinem jaterní funkce.Všechny novinky