Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Dlouho účinkující opioidní agonisté v léčbě závislých na heroinu – proč je nazývat "substitucí"?

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 26.10.2009

Dlouho účinkující opioidní agonisté v léčbě závislých na heroinu – proč je nazývat

K léčbě jedinců závislých na heroinu se používají dlouhodobě působící agonisté opiátových receptorů, zejména metadon a buprenorfin. V mnoha studiích již byla prokázána jejich bezpečnost a efektivita. Od krátkodobě působících opioidních látek (heroin) se odlišují farmakokinetickými vlastnostmi a účinkem na endokrinní a imunitní systém.

Metadon byl syntetizován dříve, původně sloužil především k léčbě bolesti, později se začal užívat v terapii opiátových závislostí. Je dobře rozpustný v tucích, jeho poločas je 24–48 h, a účinek je tedy podstatně prodloužený. Stačí ho tedy užívat jednou denně, obvykle orální formou v roztoku (efekt je srovnatelný s injekčním podáním).

O něco mladší buprenorfin má poločas 36 h a působí ještě déle než metadon. Je však smíšeným antagonistou/agonistou opiátových receptorů, což z něj činí nevhodnou volbu pro velmi silně závislé pacienty, u kterých by mohl v různé míře vyvolat abstinenční příznaky. Podává se pouze parenterálně, nejčastěji sublingválně, či ve formě náplastí. Injekční užití přináší silnější působení, což bohužel vedlo k rozšíření buprenorfinu na černém trhu. Tento problém je nyní řešen přidáním čistého opiátového antagonisty naloxonu, jež by měl po nitrožilní aplikaci vyrušit opiátový účinek buprenorfinu a zamezit tak jeho zneužívání.

Dlouhodobě působící agonisté přispívají ke kontrole návykového chování, zmírňují bažení a obnovují rovnováhu narušených hormonálních pochodů. Jejich použití je označováno jako "substituce" vzhledem k tomu, že působí na opiátové receptory stejně jako heroin. Tento termín je však širokou veřejností chápán pouze jako prostá náhražka pouličních drog, což plyne především z nedostatečné informovanosti a nepochopení této terapie.

(gepi)

Zdroj: Subst Use Misuse. 2009; 44 (5): 663–71.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Těhotným ženám závislým na opioidech nejvíce svědčí substituční terapie buprenorfinem

Lékaři z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Motol se v minulých letech zabývali prospektivní studií svých pacientek, které byly závislé na heroinu nebo byly zařazeny do substituční léčby.

Jsou látky pro substituční léčbu legálními drogami?

Pro pacienty, kteří nejsou sami schopni abstinence od návykových látek, je substituční léčba metodou volby. Jde o standardní časově neomezený léčebný postup, jehož nástrojem jsou substituční látky.

Vliv substituční terapie na porodní hmotnost novorozenců, jejich poporodní adaptaci, výživu a průběh novorozeneckého abstinenčního syndromu

Na srovnání určitých odchylek u novorozenců, jejichž matky byly drogově závislé či na substituční terapii, se zaměřila prospektivní studie gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze z let 2005 až 2007. Z výsledků studie vyplynulo několik zajímavých charakteristik.Všechny novinky