Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Buprenorfin v těhotenství

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 20.1.2013

Buprenorfin v těhotenství

Vzhledem k narůstající prevalenci užívání opioidů těhotnými ženami a z toho pramenících zdravotních rizik jak pro samotné budoucí matky, tak pro vyvíjející se organismus dítěte je zajištění efektivní zdravotní péče pro tuto specifickou skupinu prioritou systému veřejného zdraví.

Nedávno byla proto publikována studie kriticky sumarizující 3 randomizované studie žen léčených buprenorfinem ve srovnání s metadonem a 44 podobných nerandomizovaných a případových studií. Výsledky byly hodnoceny z pěti hlavních hledisek: účinek u samotné matky, účinky na fétus, perinatální účinky, účinky na mateřské mléko a dlouhodobější účinky na vývoj dítěte.

Autoři neshledali signifikantní rozdíl mezi buprenorfinem a metadonem z hlediska opuštění terapie matkami ani jejich analgetického efektu. Ze studií, které hodnotily účinek buprenorfinu a metadonu na fétus, nicméně vyplývá, že buprenorfin výrazně méně suprimoval fetální tepovou frekvenci a její reaktivitu; občas zaznamenané případy intrauterinní růstové retardace nebylo možné kauzálně spojit s podáváním samotného buprenorfinu.

Buprenorfin vyvolal signifikantně méně výrazný neonatální abstinenční syndrom (NAS) ve srovnání s metadonem – např. novorozenci z randomizovaných studií MOTHER a PROMISE byli hospitalizováni statisticky významně kratší dobu a vyžadovali kratší dobu léčby NAS.

Ani jedna z randomizovaných studií nezkoumala přímo hladinu buprenorfinu v mateřském mléce. Data z 5 dalších studií ukazují, že koncentrace buprenorfinu závisí na obsahu proteinu a tuku v mateřském mléce, nicméně obecně je nízká a srovnatelná s koncentrací v plazmě.

Hodnocení parametrů neurobehaviorálního a kognitivního vývoje od novorozeneckého věku do raného dětství rovněž neprokázalo žádné nežádoucí účinky expozice buprenorfinu. Navíc u některých, především novorozeneckých parametrů (hypertonicita, excitabilita) bylo zřejmé, že potomci matek léčených buprenorfinem vykázali klinicky příznivější profil.

 (onse)

Zdroj: Jones H. E. et al. Buprenorphine treatment of opioid-dependent pregnant women: a comprehensive review. Addiction. 2012 Nov; 107 Suppl 1: 5–27; doi: 10.1111/j.1360-0443.2012.04035.x

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ambulantní substituční léčba Suboxonem brání vyčlenění osob dříve závislých na opiátech z normální společnosti

Psychiatři z Bosny a Hercegoviny oceňují přínos substituční léčby buprenorfinem a naloxonem (Suboxon) u mladých osob závislých na opiátech.

Substituční léčba buprenorfinem a metadonem neprodlužuje upravený interval QT

Norská studie s 80 pacienty v programu léčby závislosti na opiátech ukázala, že buprenorfin v běžně podávaných dávkách a metadon v dávkách do 100 mg/den nevedou k významnému prodloužení upraveného QT intervalu na EKG.

Substituční léčba snižuje riziko přenosu infekce HIV u injekčních narkomanů

Udržovací substituční léčba závislosti na opiátech snižuje riziko přenosu HIV u osob, které užívají injekční drogy, a to o více než polovinu.Všechny novinky