Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Buprenorfin, hepatitida C a jaterní funkce u adolescentů a mladých dospělých

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 11.4.2009

Buprenorfin, hepatitida C a jaterní funkce u adolescentů a mladých dospělých

Popisovaná studie se zaměřuje na to, zda u adolescentů a mladých dospělých (15–21 let) s hepatitidou C, kteří jsou zároveň závislí na opiátech, ovlivňuje substituční terapie buprenorfinem jaterní funkce.

Do studie bylo zapojeno 152 jedinců, kteří vyhledali lékaře pro závislost na opiátech a zapojili se do projektu Buprenorfin/naloxon – usnadnění rehabilitace pro adolescenty a mladé dospělé, kteří jsou závislí na opioidech (Buprenorphine/Naloxone-Facilitated Rehabilitation for Opioid Dependent Adolescents/Young Adults).

Jednotlivci byli náhodně rozděleni do dvou skupin, v první probíhala 2 týdny detoxikace buprenorfinem/naloxonem (DETOX) a ve druhé 12 týdnů terapie buprenorfinem/naloxonem (BUP). Každý z programů byl spojen s týdenní individuální i skupinovou konzultací.

Jaterní funkce (JT) byly hodnoceny ve čtvrtém, osmém a dvanáctém týdnu pomocí stanovení laboratorních hodnot jaterních enzymů ALT (alaninaminotransferáza), AST (aspartátaminotransferáza), GMT (gamaglutamyltransferáza), LDH (laktátdehydrogenáza), celkový bilirubin a ALP (alkalická fosfatáza). Do analýzy úspěšnosti terapie byly zahrnuty údaje od 111 pacientů, kterým byl během terapie odebrán nejméně jedenkrát celý panel jaterních testů.

Na začátku studie mělo 24,8 % zúčastněných pacientů jedenkrát anebo vícekrát naměřené abnormální hodnoty jaterních testů (JT), tento počet stoupl na 31,5 % ve 4 týdnech terapie, a dále klesal na 29,1 % po osmi týdnech a 24,1 % po dvanácti týdnech terapie. Dva jedinci ve skupině DETOX a dva ve skupině BUP měli výrazně zvýšené jaterní testy.

Celkem 19 % zúčastněných bylo na počátku terapie HCV pozitivních. Při odběrech po dvanácti týdnech byla u dvou původně HCV pozitivních osob z každé skupiny prokázána sérokonverze. Mezi oběma skupinami nebyly nalezeny významné rozdíly v celkových hodnotách jaterních testů, ale pacienti ve skupině BUP měli během terapie méně zvýšené hodnoty transamináz. Pacienti HCV pozitivní měli abnormální JT každý týden, kdy byly zjišťovány elevované hodnoty transamináz.

Závěrem lze říci, že v této sledované skupině pacientů nebyla prokázána žádná hepatotoxicita v substituční terapii buprenorfinem. Virem hepatitidy C byla nakažena značná menšina účastníků studie. HCV pozitivita je významným prediktorem zvýšených laboratorních hodnot transamináz. Vysoká hodnota sérokonverze poukazuje na význam účinné terapie a prevence u této populace.

(mpm)

Zdroj: Michael P. Bogenschutz, Robert Kushner, J. Scott Tonigan, George E. Woody. Effects of Buprenorphine and Hepatitis C on Liver Enzymes in Adolescents and Young Adults. Poster, College on Problems of Drug Dependence (CPDD). San Juan, Puerto Rico, 14.–19. června 2008.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání dlouhodobé a krátkodobé léčby buprenorfinem a naloxonem u mladistvých závislých na opiátech

Zejména užívání heroinu, ale i jiných opiátů mezi mladistvými v posledních letech vzrůstá. Obvyklou léčbou je detoxikace a konzultace. Léčba trvá týdny až měsíce, ať už probíhá ambulantně, nebo za hospitalizace. Mnoho klinik se striktně drží tohoto tradičního přístupu a nezavedlo léčbu opioidními agonisty.

Francouzská prospektivní observační studie léčby chronické hepatitidy C u uživatelů drog

V posledních letech ve Francii klesá počet uživatelů heroinu. Za podstatný důvod tohoto poklesu je považováno zavedení substituční terapie, která také snížila mortalitu spojenou s užíváním heroinu.

Detoxikace, nebo substituční léčba?

Obvyklá léčba mladých osob závislých na opioidních látkách se sestává z detoxikace a poradenství. V některých případech však může být užitečná i substituční léčba. Je ale úspěšnější krátkodobá substituční terapie, nebo detoxikace?Všechny novinky