Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Buprenorfin – bezpečnější volba pro novorozence

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 25.8.2010

Buprenorfin – bezpečnější volba pro novorozence

Na 58. ročníku klinického kongresu Společnosti amerických porodníků a gynekologů v květnu 2010 byly prezentovány zajímavé výsledky studie bezpečnosti a účinnosti buprenorfinu a metadonu pro novorozence v léčbě opiátové závislosti těhotných. Škodlivý vliv substituční terapie buprenorfinem je menší. Na rozdíl od metadonu se u novorozenců projevuje méně abstinenčních příznaků a klesá nutná doba hospitalizace.

Autoři v Maine Medical Centre v průběhu čtyř let retrospektivně přezkoumali lékařské záznamy těhotných pacientek léčených metadonem (101) a buprenorfinem (68). Hodnoceny byly tyto parametry: věk těhotných pacientek, gestační věk novorozence, způsob porodu, komorbidity, další užívané léky (benzodiazepiny, SSRI), Apgarové skóre novorozence, porodní váha a pH pupečníkové krve. Další analyzované údaje se týkaly novorozeneckého abstinenčního syndromu, délky nutné hospitalizace a vyžadované léčby.

Mezi oběma skupinami nebyl zaznamenán žádný statisticky významný rozdíl v typologii matek. Naproti tomu abstinenční skóre novorozenců matek léčených buprenorfinem bylo v porovnání s metadonem menší (průměrně 10,7 vs. 12,5; P < 0,0012). Novorozenci matek na metadonu zůstávali po porodu hospitalizováni téměř dvakrát déle (15,7 vs. 8,4 dne; P < 0,001). V této skupině vyžadovalo léčbu abstinenčních symptomů 75 % novorozených oproti 50 % u matek užívajících buprenorfin (P < 0,001).

Výsledky se zcela liší od předchozích studií, kde byl aplikován odlišný systém hodnocení a sledovány příliš malé skupiny. Oproti evropskému dávkování, kdy je závislým těhotným podáván metadon v dávce do 60 mg, je dle amerického protokolu s pokračujícím těhotenstvím podáváno průměrně 102 mg metadonu. Tento faktor zřejmě vede k vyšší incidenci abstinenčních příznaků novorozenců v metadonové skupině. Autoři apelují na nutnost randomizovaných studií porovnávajících obě látky. Placebem kontrolované studie jsou z etického hlediska pochopitelně vyloučené.

V USA je buprenorfin schválen jako alternativa substituční léčby metadonem již od roku 2002. Neprochází snadno placentární bariérou a má dále oproti metadonu příznivější frekvenci dávkování. Buprenorfin zaujímá pevné místo v substituční léčbě závislých matek a tento protokol významně snižuje nákladnost léčby a péče o novorozence v nemocnici.

(Thom)

Zdroj: Czerkes M., Brown H. L. et al: Buprenorphine Treatment Safer Than Methadone for Infants of Opiate-Addicted Mothers. American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) – 58th Annual Clinical Meeting. Prezentováno 18. května 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Randomizovaná studie účinnosti a nákladové efektivity sledovaného versus nesledovaného podávání buprenorfin-naloxonu u heroinové závislosti

Popisovaná randomizovaná kontrolovaná studie si klade za cíl porovnat účinnost a provést analýzu nákladové efektivity sledovaného a nesledovaného dávkování buprenorfinu a naloxonu v substituční terapii pacientů závislých na heroinu.

Placenta jako alternativní biologický materiál pro detekci buprenorfinu?

Buprenorfin byl pro terapii opiátové závislosti již oficiálně schválen. V současné době je však v popředí zájmu jeho použití u těhotných žen.

Optimalizace výhod podávání nesledovaných dávek stabilním pacientům s udržovací léčbou ze závislosti na opiátech: folow-up randomizované studie

Poté, co byl v Austrálii registrován kombinovaný lék buprenorfin–naloxon, byla v některých oblastech Austrálie povolena léčba tímto preparátem u stabilních na opiátech závislých pacientů.Všechny novinky