Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Buprenorfin a metadon – srovnání

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 22.6.2010

Buprenorfin a metadon – srovnání

Popisovaná studie je předběžným výzkumem ke zjištění účinnosti buprenorfinu a metadonu při detoxifikační léčbě po zneužívání opiátů. Vzorek se skládal ze 123 uživatelů, kteří byli závislí pouze na opiátech nebo kteří byli závislí současně na opiátech a na benzodiazepinech. Do studie byli zahrnuti uživatelé drogy, kteří byli závislí na metadonu v dávkách až 70 mg.

Detoxifikace probíhala na specializovaném pracovišti pro léčbu hospitalizovaných pacientů s drogovou závislostí. Závažnost abstinenčních příznaků byla hodnocena každý den pomocí stupnice SOWS (Short Opiate Withdrawal Scale). Bylo hodnoceno omezení závažnosti abstinenčních příznaků, pokračování v léčbě a dokončení léčby.

Detoxifikace buprenorfinem souvisela s méně závažnými abstinenčními příznaky u osob závislých na opiátech než v případě metadonu. Pacienti závislí na opiátech a zároveň benzodiazepinech uváděli méně závažné abstinenční příznaky při léčbě buprenorfinem než při léčbě metadonem, a když byli léčeni buprenorfinem, také s vyšší pravděpodobností dokončovali detoxifikaci.

(shmt)

Zdroj: Comparison of buprenorphine and methadone in the treatment of opiate withdrawal: possible advantages of buprenorphine for the treatment of opiate-benzodiazepine codependent patients? Reed L. J., Glasper A., de Wet C. J., Bearn J., Gossop M. Wickham Park House, South London & Maudsley NHS Trust, Bethlem Royal Hospital, Monks Orchard, Beckenham, Kent. J Clin Psychopharmacol. 2007 Apr; 27 (2): 188–92

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinky metadonu, levometadylu a buprenorfinu na QT interval v randomizované kontrolované studii

Přípravky používané v substituční léčbě závislosti na opioidech mají různý vliv na změny v EKG a jiné riziko vzniku komorové arytmie zvané syndrom prodlouženého QT intervalu.

Přecitlivělost na opiáty lze léčit sublingvální desenzitizací buprenorfinem

Při podání opioidů se objevuje přecitlivělost (hypersenzitivita) způsobená přímou aktivací žírných buněk nebo bazofilů. Hypersenzitivní reakce na opioidy velmi ztěžuje léčbu závislosti. Reakce na buprenorfin byly hlášeny v mnoha klinických studiích.

Management závislosti na opiátech – nezmění se užívání buprenorfinu ve zneužívání?

Pro léčbu závislosti na opiátech a jejich zneužívání byl buprenorfin schválen již v roce 2004, a to ve speciálně vyškolených a certifikovaných centrech. V době schválení panovala na straně úřadů obava, že očekávané široké užívání tohoto přípravku postupně nahradí jeho rozsáhlé zneužívání, a to zejména vysoce rizikovými pacienty, pro které byl původně určen jako léčebný.Všechny novinky