Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Ambulantní léčba závislosti na opiátech kombinovaným přípravkem s obsahem buprenorfinu a naloxonu ve formě sublinguálních tablet

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 9.5.2009

Ambulantní léčba závislosti na opiátech kombinovaným přípravkem s obsahem buprenorfinu a naloxonu ve formě sublinguálních tablet

Závislost na opiátech, a to především na heroinu, je problémem nejen v USA, ale stále více i v Evropě. V současné době je k disposici substituce metadonem a levometadyl acetátem. Jejich podávání však vyžaduje striktní monitoring, a to zejména vzhledem k jejich možné nezákonné redistribuci.

Alternativou v léčbě je buprenorfin, což je agonista opiátových µ-receptorů a antagonista κ-receptorů. Buprenorfin může být také zneužit. K eliminaci tohoto rizika je kombinován s naloxonem, opioidním antagonistou. Z těchto důvodů se kombinace buprenorfinu a naloxonu ve formě sublinguálních tablet uplatňuje v ambulantní léčbě závislostí.

Autoři provedli multicentrickou, randomizovanou, placebem kontrolovanou studii, jíž se zúčastnilo 326 jedinců závislých na opiátech. Všichni byli zařazeni do ambulantní léčby a bylo jim podáváno buď 16 mg buprenorfinu kombinovaného se 4 mg naloxonu, nebo samotný buprenorfin v dávce 16 mg. Část pacientů dostávala placebo. Všichni absolvovali léčbu denně po dobu 4 týdnů.

Primární výsledky byly hodnoceny na základě vzorků moči, které měly být negativní na opiáty. Hodnoceno bylo i hlášení závislých jedinců, kteří udávali stupeň nutkání použít opiát. Tato dvojitě slepá studie byla ukončena předčasně, protože jak buprenorfin v kombinaci s naloxonem, tak samotný buprenorfin vykazovaly prokazatelně vyšší účinnost než placebo. Vzorky moči testované na opiáty byly negativní v 17,8 % při výše zmíněné kombinované léčbě, ve 20 % při léčbě samotným buprenorfinem a v 5,8 % v placebové skupině. Touha po opiátech vykazovala obdobnou proporcionalitu. Počet nežádoucích účinků nevykazoval mezi jednotlivými skupinami signifikantní rozdíly.

Závěrem autoři konstatují, že odvykací léčba jak buprenorfinem v kombinaci s naloxonem, tak i samotným buprenorfinem je bezpečná pro ambulantní použití. Bylo prokázáno, že tento postup snižuje nejen užívání opiátů, ale i touhu po nich.

(jos)

Zdroj: N Engl J Med 2003(September 4);349(10).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Buprenorfin, hepatitida C a jaterní funkce u adolescentů a mladých dospělých

Popisovaná studie se zaměřuje na to, zda u adolescentů a mladých dospělých (15–21 let) s hepatitidou C, kteří jsou zároveň závislí na opiátech, ovlivňuje substituční terapie buprenorfinem jaterní funkce.

Srovnání dlouhodobé a krátkodobé léčby buprenorfinem a naloxonem u mladistvých závislých na opiátech

Zejména užívání heroinu, ale i jiných opiátů mezi mladistvými v posledních letech vzrůstá. Obvyklou léčbou je detoxikace a konzultace. Léčba trvá týdny až měsíce, ať už probíhá ambulantně, nebo za hospitalizace. Mnoho klinik se striktně drží tohoto tradičního přístupu a nezavedlo léčbu opioidními agonisty.

Francouzská prospektivní observační studie léčby chronické hepatitidy C u uživatelů drog

V posledních letech ve Francii klesá počet uživatelů heroinu. Za podstatný důvod tohoto poklesu je považováno zavedení substituční terapie, která také snížila mortalitu spojenou s užíváním heroinu.Všechny novinky