Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Vzácná onemocnění v hematologii: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Gaucherova choroba: genetické pozadí

Specializace: hematologie
Téma: Vzácná onemocnění v hematologii

Vydáno: 17.12.2014

Gaucherova choroba: genetické pozadí

Gaucherova choroba (GD) je autozomálně recesivně dědičné onemocnění. Jedná se o lysozomální střádavé onemocnění, u kterého dochází z důvodu nedostatečné aktivity enzymu beta-glukosylcerebrosidázy k hromadění substrátu nad enzymatickým blokem v lysozomech. Obecně je incidence GD asi 1 : 60 000, nicméně významně častěji se onemocnění vyskytuje v populaci aškenázských Židů (1 : 500 až 1 : 1000). Glukocerebrosidáza je kódovaná genem nacházejícím se na 1. chromozomu (1q21) – GBA genem. V současné době je známo přes 300 mutací tohoto genu.

Fenotyp GD vychází z bialelických mutací v GBA, defektní funkce beta-glukocerebrosidázy vede k různým podobám a kombinacím postižení jater, sleziny, kostním projevům, cytopenii či postižení kostní dřeně. Nejčastější podobou GD je nonneuropatický typ (GD1), který přestavuje asi 90 % všech onemocnění. U typu 2 a 3 dochází také k rozvoji neurodegenerativního postižení.

Fenotypy GD1 se mohou mezi pacienty velmi významně lišit, a to i mezi těmi, kteří jsou nositeli stejné GBA mutace, a dokonce také mezi stejně postiženými sourozenci. Pestrost fenotypů pak vede k velmi pestré škále závažnosti onemocnění či kombinaci klasických projevů (například orgánově-hematologické, skeletální či plicní). Recentní výzkum ukázal, že fenotypové odchylky vedou u GD1 také k dalším rozdílům ve výskytu neobvyklých manifestací typu Parkinsonovy choroby, plicní hypertenze nebo maligních chorob. Přitom neexistuje korelace mezi výskytem těchto život ohrožujících onemocnění a celkovou závažností průběhu GD. Jednou z možností vysvětlení je přítomnost dalších genetických změn majících přímý či přídatný vliv na rozvoj dalších projevů GD.

Například v roce 2012 byl v časopise Blood publikován článek mezinárodní skupiny autorů, kteří se zaměřili na hematologické malignity u pacientů s GD1. Samotná akumulace glukosylceramidu v makrofázích vede k jejich aktivaci či imunitní deregulaci, což může mít hypoteticky samo o sobě jistý vliv na vývoj maligního onemocnění. Samotný mechanismus zodpovědný za zvýšený výskyt hematologických malignit u pacientů s GD však není znám. Hypotéza autorů byla, že k rozvoji nádorového onemocnění u GD1 mohou přispívat tzv. genetické modifikátory. U sourozenců s GD1 a T-lymfoblastickým lymfomem, který se objevil v dětském věku, například prokázali jednak novou mutaci v GBA genu, jednak také homozygotní mutaci v MSH6 genu vedoucí ke konstitučnímu mismach repair syndromu.

V dnešní době se výzkum GD obrací jednak k pochopení různorodosti genotypově-fenotypových charakteristik GD, ale také k poznání přídatných genetických faktorů majících vliv na některé méně klasické projevy spojené s GD.

(eza)

Zdroj: 1. Lo S. M. Phenotype diversity in type 1 Gaucher disease: discovering the genetic basis of Gaucher disease/hematologic malignancy phenotype by individual genome analysis BloodMay 17, 2012; 119 (20): 4731–4740. 
2. Malinová V. Morbus Gaucher – možnosti diagnostiky a léčby. Remedia 2009, 19: 426–430.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Neobvyklá příčina paralyzujících bolestí kyčle u dítěte – kazuistika

Gaucherova choroba typu 1 je nejčastějším lyzozomálním střádavým onemocněním. Onemocnění se projevuje zejména symptomy, které jsou důsledkem splenomegalie a hypersplenismu. Kostní symptomy se objevují spíše později jako následek infiltrace kostí dřeně postiženými makrofágy a kostní resorpce. Kostní symptomy jsou různorodé a zahrnují zejména kostí krize, avaskulární nekrózu, osteoporózu či poruchy remodelace dlouhých kostí.

Trombocytopenie a krvácivé projevy spojené s Gaucherovou chorobou

Pacienti s Gaucherovou chorobou (GD) často trpí krvácivými projevy. Někdy jim může být mylně přisouzena diagnóza idiopatické trombocytopenie. Míra krvácení u jedinců s GD může být významnější, než by odpovídalo měřenému počtu trombocytů, krvácivá diatéza je tedy komplexní a zahrnuje nejenom snížený počet trombocytů, ale také abnormity jejich funkce, nespecifické změny koagulačních proteinů a fibrinolýzy.

Gaucherova choroba – možnosti diagnostiky

Gaucherova choroba (GD) je nejčastěji se vyskytujícím střádavým glykolipidovým onemocněním. Je způsobena dědičně získaným deficitem funkce lyzozomálního enzymu β-glukocerebrosidázy, který vede k akumulaci glukocerebrosidu v buňkách makrofágo-monocytárního systému.Všechny novinky