Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

Redakční rada

Vedoucí odborný redaktor

prim. MUDr. Petr Svačina
vedoucí redaktor časopisu Vnitřní lékařství
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny,
Pekařská 53, 656 91 Brno
Tel. 00420 603 420 260
e-mail: svacinavl@seznam.cz nebo svacinavl@hotmail.com

Zástupci vedoucího odborného redaktora

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC, Plzeň

Redakční rada

prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Brno
e-mail: z.adam@fnbrno.cz

doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Praha
e-mail: bruha@cesnet.cz

prof. MUDr. Richard Češka, CSc. FACP, FEFIM
Praha
e-mail: Richard.Ceska@vfn.cz

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Brno
e-mail: pdite@fnbrno.cz

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Bratislava
e-mail: andrej.dukat@sm.unb.sk

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
Olomouc
e-mail: ehrmanj@fnol.cz

prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., FESC
Praha
e-mail: gregor@fnkv.cz

prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Brno
e-mail: phusa@med.muni.cz

doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.
Bratislava
e-mail: Sona.Kinova@zoznam.sk, kinova@faneba.sk

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Košice
e-mail: ivica.lazurova@upjs.sk

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Hradec Králové
e-mail: maly@lfhk.cuni.cz

prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
Praha
e-mail: jmarek@lf1.cuni.cz

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
Martin
e-mail: mokanmarian@gmail.com

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Praha
e-mail: pavelka@revma.cz

prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.
Bratislava
e-mail: kvl@szu.sk

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD.FRCP
Bratislava
e-mail: payer@ru.unb.sk

prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
Bratislava
e-mail: pontuch@npba.sk

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
Bratislava
e-mail: anna.remkova@faneba.sk

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
Zlín
e-mail: rybka@bnzlin.cz

doc. MUDr. František Salajka, CSc.
Hradec Králové
e-mail: salajka@fnhk.cz

prof. MUDr. Otto Schück, DrSc.
Praha
e-mail: otto.schuck@medicon.cz

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Brno
e-mail: vladimir.soska@fnusa.cz

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Brno
e-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
Hradec Králové
e-mail: sulkovas@volny.cz

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Praha
e-mail: stepan.svacina@lf1.cuni.cz

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
Olomouc
e.mail: vlastimil.scudla@fnol.cz

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Praha
e-mail: jan.skrha@lf1.cuni.cz

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
Brno
e-mail: jspinar@med.muni.cz

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Praha
e-mail: eva.topinkova@vfn.cz

prof. MUDr. Jiří Widimský jr, CSc.
Praha
e-mail: jiri.widimsky@vfn.cz

Aktualizováno: 1.3.2018

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články