Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

Informace o časopisu

Vnitřní lékařství je oficiálním časopisem České internistické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Slovenskej internistickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je vydáván nepřetržitě od roku 1955.

Tematicky je časopis zaměřen široce na oblast interní medicíny se zvláštní pozorností ke kardiologii, diabetologii, poruchám metabolizmu i hematoonkologii. Jsou v něm uveřejňovány jak původní práce a přehledové referáty či kazuistiky, tak i doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu odborných společností z oblasti interní medicíny nebo abstrakta příspěvků z nejvýznamnějších odborných akcí.

Časopis je nepostradatelným zdrojem postgraduálního vzdělávání internistů všech dílčích oborů i řady všeobecných lékařů.

Časopis je uveřejněn na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR, a je excerpován v databázích EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, MEDLINE/Index Medicus, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Index Copernicus, Chemical Abstracts, INIS Atomindex.

Zkratka pro citování: Vnitř Lék Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtinaISSN: 0042–773XISSN pro on-line přístup: 1801–7592

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články