Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Virova hepatitida: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Specializace:
Téma: Virova hepatitida

Vydáno: 21.1.2014

Vývoj a validace metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve

Metody stanovení analytů ze suché kapky krve splňují požadavky kladené na moderní medicínské postupy. Mimo jiné jimi lze stanovit také ribavirin, používaný v léčbě chronické hepatitidy typu C.

Ve středu zájmu farmakokinetické a farmakodynamické analýzy jsou především účinné a citlivé metody s minimálními náklady. Unikátní bioanalytickou matricí splňující tyto požadavky jsou suché kapky plné krve, z nichž je možné stanovit velké množství analytů.

Autoři americké práce popsali vývoj a validaci metody pro stanovení ribavirinu v suché kapce krve pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s reverzní fází a tandemové hmotnostní spektrometrie (MS/MS).

Asi 3mm vzorek ze zaschlé kapky plné krve byl extrahován metanolem za využití izotopově značeného vnitřního standardu pro HPLC – MS/MS analýzu. Validace byla provedena v rozmezí 0,05–10,0 µg/ml. Metoda se ukázala být dostatečně přesnou (variační koeficient ≤ 15 %) i správnou (rozmezí ± 15 % od kontroly). Tato kritéria byla splněna pro rozmezí hematokritu 20–54 %, pro střed i okraje vzorku a pro objem vzorku v rozmezí 10–60 µl. Ribavirin byl ve vzorku stabilní po dobu 140 dnů při pokojové teplotě –20 °C i během tří cyklů jeho zmrazení a rozmrazení. Množství ribavirinu v suché kapce krve významně korelovalo s množstvím látky v plazmě (r2 ≥ 0,98).

Stanovení ribavirinu v suché kapce krve může být podle předložených výsledků vhodnou a spolehlivou alternativou jeho stanovení v plazmě. To by snížilo nejen zátěž pacientů, ale i požadavky na personální a technické vybavení či náklady při provádění farmakokinetických a farmakodynamických studií s lidskými subjekty.

(the)

Zdroj: Jimmerson L. C., Zheng J.-H., Bushman L. R., et al. Development and validation of a dried blood spot assay for the quantification of ribavirin using liquid chromatography coupled to mass spektrometry. J Chromatogr B 2014; 944: 18–24.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Boceprevir – šance pro HIV a HCV pozitivní pacienty

Doplnění klasické léčby (pegylovaný interferon a ribavirin) o boceprevir mělo ve skupině HIV + HCV infikovaných dospělých výrazně pozitivní efekt oproti kontrolní skupině s přidaným placebem (setrvalá virologická odpověď). Tento výsledek vzešel ze 44 týdnů trvající multicentrické studie II. fáze.

Podle von Wilebrandova faktoru lze stanovit stadium jaterní fibrózy u chronické hepatitidy C

Stanovení hladiny antigenu von Wilebrandova faktoru (vWF-Ag) a nové skóre VITRO (vWF-Ag/počet trombocytů) umožňuje snadné zhodnocení stadia jaterní fibrózy a diagnózu subklinické cirhózy u pacientů s chronickou hepatitidou C.Všechny novinky

Odborné společnosti

 
   
   

  Standardy péče

   
    

   Kongresy

    
    

   Časopisy

    
    

   Zajímavé odkazy