Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Virova hepatitida: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Specializace:
Téma: Virova hepatitida

Vydáno: 24.2.2014

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Výsledky prospektivní studie u pacientů hemodialyzovaných pro terminální stadium onemocnění ledvin ukázaly, že peginterferon alfa-2b v kombinaci s ribavirinem jsou v léčbě dobře tolerované a vedou k uspokojivým výsledkům kontroly chronické hepatitidy C.

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je celosvětový problém. Onemocnění má často chronický charakter a je spojeno s pozdními komplikacemi, nejčastěji cirhózou jater či hepatocelulárním karcinomem. U dialyzovaných pacientů je léčba interferonem alfa (INF-α) spojena s řadou nežádoucích účinků narušujících toleranci. Ribavirin obecně není u dialyzovaných pacientů doporučován, nicméně v diskuzích se připouští podávání malých dávek navíc k pegylovanému INF.

Lékaři ze Saúdské Arábie publikovali výsledky prospektivní studie, ve které podávali peginterferon alfa 2b spolu s ribavirinem u hemodialyzovaných pacientů s chronickou infekcí HCV. Do studie bylo zahrnuto 14 pacientů z jednoho centra, u nichž byla indikovaná pravidelná hemodialýza z důvodu terminálního selhání ledvin (end stage disease). Jednalo se o 10 mužů a 4 ženy, kteří byli léčeni 48 týdnů peginterferonem alfa-2b v dávce 1 µg/kg týdně subkutánně a ribavirinem 200 mg třikrát týdně. U dvou pacientů nebyla zaznamenána odpověď na předchozí terapii peginterferonem alfa-2a trvající 24 týdnů. HCV-RNA byla stanovena kvalitativně i kvantitativně před zahájením léčby, po 12, 48 týdnech a dále ještě 24 týdnů po ukončení terapie.

Z důvodů netolerance léčby byla léčba ukončena předčasně u 1 pacienta (7,1 %). Po 12 týdnech léčby byly 3/14 pacientů stále HCV-RNA pozitivní a při kvantitativním měření u nich nebyl zaznamenán pokles o 2 log. Léčba u těchto pacientů byla ukončena. Léčbu trvající 48 týdnů dokončilo 10 pacientů. V průběhu léčby došlo k poklesu HCV-RNA o více než 2 log u jednoho pacienta, u zbylých 9 pacientů došlo k poklesu do negativity. 24 týdnů po ukončení terapie bylo setrvalé virologické odpovědi dosaženo u 64 % pacientů.

Peginterferon alfa-2b v kombinaci s ribavirinem byly v této skupině hemodialyzovaných pacientů bezpečnou a dobře tolerovanou léčbou. Lze říci, že efekt léčby byl dobrý, setrvalé virologické odpovědi bylo dosaženo u 64 % pacientů.

(eza)

Zdroj: Alsaran K. et al. Treatment of chronic hepatitis C with peginterferon alfa-2b, plus ribavirin in end stage renal disease patients treated by hemodialysis: single Saudi center experience. Ren Fail. 2013 Nov; 35 (10): 13059; doi: 10.3109/0886022X.2013.826136.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Virus hepatitidy C může na kontaminovaných materiálech přetrvávat týdny

Pracovníci ve zdravotnictví mohou přicházet do kontaktu s předměty kontaminovanými virem hepatitidy C (HCV), například při práci s krevními deriváty nebo při zavádění či odstraňování kanyly u nakažených HCV. Podobně s větší pravděpodobností mohou do kontaktu s předměty kontaminovanými HCV přicházet i intravenózní uživatelé drog. Autoři z amerického New Heavenu ve své hypotéze zvažovali fakt, že k některým iatrogenním infekcím či k nakažení zdravotníků mohl přispět fakt, že HCV přetrvává na kontaminovaných předmětech delší dobu.

Vitamín D může zlepšit u starších pacientů s chronickou hepatitidou C efekt terapie PEG-INF/ribavirin

V pozdějším věku dochází k poklesu sérových koncentrací vitamínu D. Výsledky pilotní japonské studie zaměřené na starší pacienty ukazují na možný léčebný přínos vitamínu D, pokud je přidán k terapeutické kombinaci PEG-INF/ribavirin u starších pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC).

Boceprevir v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů po předchozím selhání léčby peginterferonem/ribavirinem

Z klinických studií je známo, že léčba kombinací bocepreviru s peginterferonem/ribavirinem (BOC/PR) vede k signifikantně vyššímu podílu dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 1 než samostatná léčba dvojkombinací peginterferon/ribavirin. Přidání bocepreviru ke kombinaci peginterferon/ribavirin vede ke zlepšení SVR i u těch pacientů, kteří na předchozí léčbu dvojkombinací PR nereagovali či reagovali špatně anebo po předchozí léčbě zrelabovali.Všechny novinky

Odborné společnosti

 
   
   

  Standardy péče

   
    

   Kongresy

    
    

   Časopisy

    
    

   Zajímavé odkazy