Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Etický kodex
Informace o časopisu
Etické prohlášení
Povinnosti a odpovědnost redakce
Redakce
Pokyny pro recenzenty
Redakční rada
Pokyny pro autory
Pokyny pro vydavatele
Pokyny pro inzerenty
Předplatné
Kontakt
 

SOUČASNÝ POHLED NA PORANĚNÍ SLEZINY - ZHODNOCENÍ SOUBORU PACIENTŮ S TRAUMATEM SLEZINY ZA 6LETÉ OBDOBÍ

Autoři: Ondřej Strnadel, Tomáš Mrázek

Autoři - působiště: Oddělení chirurgie a úrazové chirurgie, Městská nemocnice Ostrava Department of surgery and traumatology, Ostrava citi hospital

Článek: Úraz chir. 24., 2016, č.4
Počet zobrazení článku: 88x

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Spleen injury - evaluation of group of patients with splenic injury for 6 years

Introduction:
Spleen trauma is the most usuall cause of haemoperitoneum in the blunt abdominal injury. It is not only part of polytrauma when treating patients in specia­lized traumacentre, but it is also part of treatment of isolated trauma in usuall surgery departement.

Materials and methods:
Our aim is to evaluate and to present results of treating Spleen trauma in our departement. Evaluation of Spleen trauma cases treated on our departement between 1/2010 and 12/2015. The subject of evaluation was the demographic data, cause of injury, treatment strategies, the degree of injury to the spleen, presence of haemoperitoneum at income examination at haemodynamical stability. We excluded patients with iatrogenal Spleen bleading by nontrauma surgery of abdomen. Angioembolisation was not used due to the unavailability of an interventional radiologist at our hospital.

Results:
The group consisted of 32 patients with a mean age of 40 years, 25 men and 7 women. The average degree of injury to the spleen according AAST was 2.78. With one exception it was a blunt injuries. Acute laparotomy was indicated in 20 cases by 3th and 4th degree of blunt injury and 2nd degree of penetrating injury. In all cases marks of haemoperitoneum at CT examination and hemodynamical instability was present. In 6 cases spleen savage procedure was performed. In 1st and 2nd degree of Spleen injury (11 patients) no hemodynamical instability was present at the time of admitting. Nonoperative treatment was succesfull in 7 cases, 4 times progression of haemo­peritoneum lead to splenectomy in nonacute phase, once laparoscopical haemostasis in case of hemodynamical stable patient was performed and once laparotomy and haemostasis in case of penetrating injury.

Conclusion:
Treating patient with Spleen injury require individual approach with exact assesment of the overall condition of patient. With improvements of surgery techniques, laparoscopical methods, radiodiagnostic and intensive care is at first place conservative treatment and spleen savage procedure. Splenectomy has its place as a life-saving procedure at severe abdominal trauma with hemodynamical instability.

Keywords:
Splenectomy, haemoperitoneum, spleen injury


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Poranění sleziny je nejčastější příčinou hemo­peritonea při tupém poranění dutiny břišní. Setkáváme se s ním nejen při ošetření polytraumatizovaného pacienta v rámci specializovaných traumacenter, ale i jako s izolovaným traumatem, ohrožujícím život pacienta na běžném chirurgickém pracovišti.

Cíl:
Cílem práce je zhodnocení a prezentace výsledků léčby souboru pacientů s poraněním sleziny ošetřených na našem pracovišti.

Metodika:
Zhodnocení pacientů s traumatem slezi­ny ošetřených na našem pracovišti v období od 1/2010 – 12/2015. Předmětem hodnocení byla demografická data, příčina úrazu, strategie léčby, stupeň poranění slezi­ny, přítomnost hemoperitoena při vstupním vyšetření, oběhová stabilita. Do souboru nebyli zařazeni pacienti s jatrogením poraněním sleziny při nitrobřišních výko­nech z neúrazové indikace. Angioembolizace vzhledem k nedostupnosti intervenčního radiologa na našem pracovišti nebyla použita.

Výsledky:
Do souboru bylo zařazeno 32 pacientů s průměrným věkem 40 let, jednalo se o 25 mužů a sedm žen. Průměrný stupeň poranění sleziny dle AAST byl 2,78. Až na jedinou výjimku se jednalo o tupá poranění. Urgentní laparotomie byla indikována ve 20 případech při poranění III. a IV. stupně a při penetrujícím poranění II. stupně. Ve všech případech pacienti jevili známky oběhové nestability a bylo přítomno hemoperitoneum, dle CT. V šesti případech byla provedena záchovná operace. U poranění I. a II. stupně (11 pacientů) nebyly vstupně shledány známky oběhové nestability. Konzervativní postup byl úspěšný v sedmi případech, čtyřikrát došlo k progresi hemoperitonea a klinického obrazu s nutností odložené splenektomie, jedenkrát byla provedena laparoskopická hemostáza u oběhově stabilního pacienta a jedenkrát otevřená revize dutiny břišní a hemostáza u penetrujícího poranění.

Závěr:
Péče o pacienta s traumatem sleziny vyžaduje individuální přístup závislý na důsledném posouzení celkového stavu pacienta. S rozvojem operační techniky, laparoskopie, intervenční radiologie a intenzivní péče je kladen důraz na konzervativní postup a záchranu sleziny. Splenektomie přesto zůstává jako jediný možný život zachraňující výkon při hemo­ragickém šoku u závažných nitrobřišních poranění.

Klíčová slova:
Splenektomie, hemoperitoneum, poranění sleziny.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články