Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Etický kodex
Informace o časopisu
Etické prohlášení
Povinnosti a odpovědnost redakce
Redakce
Pokyny pro recenzenty
Redakční rada
Pokyny pro autory
Pokyny pro vydavatele
Pokyny pro inzerenty
Předplatné
Kontakt
 

PROBLEMATIKA OŠETŘOVÁNÍ STŘELNÝCH A STŘEPINOVÝCH PORANĚNÍ

Autoři: Zdeněk Jícha

Autoři - působiště: Traumatologické centrum Ústřední vojenské nemocnice VFN Praha Traumacenter of Military university hospital Prague

Článek: Úraz chir. 24., 2017, č.1
Počet zobrazení článku: 146x

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Specific treatment of gunshot´s and shrapnel´s injuries

INTRODUCTION:
The article discusses the basic ballistic and medical aspects of treating gunshot wounds and shrapnel injuries in peacetime and wartime conditions. This is an issue in our country infrequent therefore a greater emphasis should be put on knowledge about it.

AIM OF THE STUDY:
The article aims to acquaint surgeons with basic problems of ballistic trauma and their treatment in isolated cases as well as for mass occurrence of those injuries.

METODS:
The author is based upon recommendations from literary sources and from their own experience of war surgeon.

CONCLUSION:
Article processing is used for surgeons, traumatologists as brief information on the issue. Especially if these traumas are to solve or plan a mission to risk areas.

KEY WORD:
Balistics, gunshot injury, shrapnel injury, war surgery.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

ÚVOD:
Článek pojednává o základních balistických i medicínských aspektech ošetřování střelných a střepinových poranění v mírových i válečných podmínkách. Jedná se o problematiku v našich zeměpisných šířkách málo častou, avšak o to akutnější průběh tato poranění mají.

CÍL:
Cílem článku je seznámit chirurgy se základní problematikou balistických traumat, jejich ošetření v ojedinělých případech stejně tak při hromadném výskytu těchto poraněných.

METODIKA:
Autor při doporučeních vychází jak z lite­rárních zdrojů, tak z i vlastní zkušenosti válečného chirurga.

ZÁVĚR:
Zpracování článku slouží pro chirurgy, traumato­logy jako stručná informace o dané problematice, a to zejména v případě, že by tato traumata měli řešit, či plánovali misi do rizikových oblastí.

KLÍČOVÁ SLOVA:
Balistika, střelná poranění, střepinová poranění, válečná chirurgie.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články