Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Etický kodex
Informace o časopisu
Etické prohlášení
Povinnosti a odpovědnost redakce
Redakce
Pokyny pro recenzenty
Redakční rada
Pokyny pro autory
Pokyny pro vydavatele
Pokyny pro inzerenty
Předplatné
Kontakt
 

PORANĚNÍ BRÁNICE

Autoři: Lukáš Nechvátal1, Jaromír Kočí1,2,3, Karel Šmejkal1,3, Jan Trlica1, Tomáš Holeček1, Eva Kočová4, Tomáš Dědek1

Autoři - působiště: 1Chirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové Department of Surgery, University Hospital and Medical Faculty of the Charles University of Hradec Kralove, Czech Republic, 2Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Department of Emergency Medicine, University Hospital of Hradec Kralove, Czech Republic, 3Katedra vojenské chirurgie FVZ UO Brno Department of Military Surgery, FVZ UO Brno, Czech Republic, 4Radiologická klinika FN a LF UK Hradec Králové Department of Radiology, University Hospital and Medical Faculty of the Charles University of Hradec Kralove, Czech Republic

Článek: Úraz chir. 24., 2016, č.3
Počet zobrazení článku: 130x

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Injuries of the Diaphragm

Introduction:
Rupture of the diaphragm is an uncommon injury, seen in patients with multiple injury or poly­trauma. The aim of our study was to evaluate the incidence of this type of injury and it´s influence on morbidity and mortality.

Material and methods:
All patients from the University Hospital of Hradec Králové Traumacentre’s database brought by ambulance and in whom a rupture diaphragm was diagnosed in a six-year period (1. 1. 2008 – 31. 12. 2013), were included in this study.

Results:
In the above mentioned period 3309 patients were brought by ambulance to the University Hospital of Hradec Králové and in 18 of them was rupture of the diaphragm diagnosed. Blunt injury was clearly the leading trauma mechanism (n=14), the patients were most commonly stuck in a vehicle (n=9). 6 patients died in total (33 %).

Conclusions:
Diagnostics of diaphragm rupture is because of it´s low incidence, still very challenging. Despite of a negative primary CT-exam later manifestation cannot be excluded. Therefore it is inevitable, in case of sudden dyspnea or collapse and adequate trauma history to bear in mind the option of this rare injury.

Key words:
Diaphragm rupture, polytrauma.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Poranění bránice je poměrně málo často se vyskytující poranění, většinou jako součást sdruženého poranění či polytraumatu. Cílem naší práce bylo vyhodnotit incidenci tohoto poranění a jeho dopad na morbiditu a letalitu.

Materiál a metodika:
Do souboru byli zahrnuti všichni pacienti z databáze Traumacentra FN Hradec Králové, kteří byli přivezeni zdravotnickou záchrannou službou a u nichž byla diagnostikována ruptura bránice v šestiletém období (1. 1. 2008 – 31. 12. 2013).

Výsledky:
Během uvedeného období bylo do FN Hradec Králové přijato celkem 3309 pacientů, u 18 z nich byla diagnostikována ruptura bránice. Jasně převažoval tupý mechanizmus úrazu (n=14), nejčastěji zaklínění ve vozidle (n=9). Celkem zemřelo šest pacientů (33 %).

Závěr:
Diagnostika poranění bránice je při její nízké incidenci nadále velmi problematická. Ani negativní vstupní CT vyšetření jasně nevyloučí jeho pozdní manifestaci. Proto při náhle vzniklé dušnosti či kolapsu a anamnéze závažného úrazu je nutné na toto poranění myslet jako na jednu z možných příčin.

Klíčová slova:
Ruptura bránice, polytrauma.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 7x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články