Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Etický kodex
Informace o časopisu
Etické prohlášení
Povinnosti a odpovědnost redakce
Redakce
Pokyny pro recenzenty
Redakční rada
Pokyny pro autory
Pokyny pro vydavatele
Pokyny pro inzerenty
Předplatné
Kontakt
 

LUXACE PROXIMÁLNÍHO TIBIOFIBULÁRNÍHO KLOUBU - KAZUISTIKA

Autoři: Eva Čurlejová1, Petr Špiroch1, Pavel Dráč1, Jan Hrbek2

Autoři - působiště: 1Traumatologické oddělení FN Olomouc Department of Trauma surgery, Faculty Hospital Olomouc
, 2Radiologická klinika FN Olomouc Clinic of Radiology, Faculty Hospital Olomouc

Článek: Úraz chir. 24., 2016, č.4
Počet zobrazení článku: 100x

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Proximal tibiofibular joint dislocation - Case report

Purpose of study:
The aim of this work was to introduce diagnostic and terapeutic process in therapy of pro­ximal tibiofibular dislocation.

Material and methods:
The authors describe diagnostic process and therapy of proximal anterolateral tibio­fibular dislocation in 27 years old patients after fall to left knee. The diagnosis was founded on clinical examination a­ppenden with plain films and computed tomography. After analgetization of patient dislocation was treated by closed reduction. The knee was flexed and the foot dorsiflexed and externally rotated. Pressure was applied over the fibular head, until a “pop” was heard. Afret reduction authors made control computed tomography and applied orthesis. Patient was without neurologic laesion.

Results:
Patient is now without any problems. Patient is able to burden fully his limb and the range of motion (ROM) in knee joint is without any restrictions.

Conclusion:
Described diagnostic and terapeutic procedure are accord with literature.

Key words:
Dislocation, proximal tibiofibular joint, subluxation.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl práce:
Cílem práce bylo představit diagnostický a léčený postup při proximální tibiofibulární luxaci.

Materiál a metody:
Autoři popisují diagnostiku a léčbu anterolaterální proximální tibiofibulární luxaci u 27letého pacienta po pádu na levé koleno. Diagnostika se zakládala hlavně na klinickém vyšetření, které bylo doplněno rentgenem (rtg) a vyšetřením výpočetní tomografie (CT). Zavřenou repozici autoři provedli v analgezii pacienta, a to při flexi v koleni a dorzální flexi nohy tlakem na hlavu fibuly. Po repozici bylo provedeno kontrolní CT vyšetření a naložena ortéza. Pacient byl a je bez neurologické léze.

Výsledky:
Pacient je půl roku od úrazu bez potíží. Pohyby v koleni jsou plné, bez známek nestability.

Závěr:
Popsaný postup při tomto raritním poranění je v souladu s literárními poznatky.

Klíčova slova:
Luxace, proximální tibiofibulární kloub, subluxace.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 4x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články