Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor

MUDr. Jiří Masopust

Zástupce vedoucího redaktora

doc. MUDr. E. Faber, CSc.

Odpovědná redaktorka

RNDr. Marie Forejtová

Tisk, Distribuce, Inzerce

Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

MUDr. Michaela Lízlerová - koordinátor odborných časopisů
telefon: +420 225 276 378
GSM: +420 724 104 297
email: lizlerova@mf.cz

Bc. Michaela Hrdinová - produkční
telefon: +420 225 276 259
email: hrdinova@mf.cz

Bc. Alena Kohoutová - marketing
phone: +420 725 118 877
e-mail: kohoutova@mf.cz

Monika Šnaidrová - making
phone: +420 225 276 392
e-mail: snaidrova@mf.cz

František Bauer - advertising
phone: +420 225 276 393
e-mail: bauer@mf.cz

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské středisko ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Barbora Šmejkalová
telefon: +420 296 181 805
             +420 778 775 059
email: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
oddelenie inej formy predaja
P. O. BOX 183
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421 244 458 821
fax.: +421 244 458 819
email: predplatne@abompkapa.sk

Registrační značka MK ČR E 7391.

Rukopisy zasílejte vždy v elektronické i tištěné formě (1 výtisk) na adresy

Transfuzní tematika

jiri.masopust@mnul.cz prim. MUDr. Jiří Masopust Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Transfuzní oddělení Sociální péče 3316/12a401 13 Ústí nad Labem

Hematologická tematika

doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Edgar.Faber@fnol.cz

  • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
  • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
  • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
  • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články