Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická léčba psoriázy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Redukce nadváhy prokazatelně zlepšuje stav psoriázy

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Topická léčba psoriázy

Vydáno: 12.11.2016

Redukce nadváhy prokazatelně zlepšuje stav psoriázy

Randomizovaná kontrolovaná studie provedená v Itálii na třech stovkách pacientů s psoriázou, kteří zároveň trpěli nadváhou, měla za cíl zhodnotit dopad redukce tělesné hmotnosti na stav psoriázy.

Pacienti zařazení do studie

Redukce tělesné hmotnosti mělo být dosaženo úpravou stravovacích návyků a začleněním pohybové aktivity do denního režimu. Dospělí pacienti zařazení do této studie měli středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázu, která nereagovala na předchozí 4týdenní systémovou léčbu. Jejich body mass index (BMI) byl > 25 a skóre PASI (Psoriasis Area and Severity Index), kterým se na škále 0–72 hodnotí závažnost psoriázy, dosahovalo ≥ 10. Systémová léčba, na kterou sledovaní pacienti nereagovali, zahrnovala terapii methotrexátem, cyklosporinem, acitretinem, psoralenem v kombinaci s UVA zářením, etanerceptem, infliximabem, adalimumabem a ustekinumabem.

Cíl studie

Pacienti byli rozděleni do dvou skupin: jedna dostala 20týdenní dietní plán a rozpis pohybové aktivity, druhá byla pouze obecně informována o přínosech snížení hmotnosti na stav psoriázy. Dietní plány první skupiny byly sestaveny jako vhodná kombinace sacharidů, proteinů a tuků, aby byl zajištěn odpovídající energetický příjem. Pohybová aktivita byla stanovena na 40 minut aerobního cvičení 3× týdně. Cílem pozorování bylo vyhodnotit, zda se po 20 týdnech sníží skóre PASI, kterým lze objektivně zhodnotit závažnost psoriázy.

Výsledky

Skóre PASI se v „dietní“ skupině snížilo o 48 %, zatímco v „informační“ skupině o 25,5 %. Zamýšlený úbytek hmotnosti měl být během sledovaných 20 týdnů alespoň o 5 % oproti výchozímu stavu. Již tato míra redukce tělesné hmotnosti totiž výrazně snižuje například výskyt diabetu a má další pozitivní dopady na zdraví člověka. Takto vytyčeného cíle dosáhlo 29,8 % pacientů v „dietní“ skupině, zatímco ve druhé sledované skupině to bylo o polovinu méně – 14,5 %.

Širší souvislosti

Popsaná studie dokazuje, že redukce tělesné hmotnosti dosažená kombinací vhodného stravovacího režimu a pohybové aktivity má vliv na stav psoriázy i tehdy, když systémová léčba nepomáhá. Obezita navíc může spustit nadprodukci prozánětlivých cytokinů v adipózní tkáni, které hrají roli v patogenezi psoriázy. Vzhledem k tomu, že obézní osoby s BMI > 35 jsou téměř dvakrát více ohroženy propuknutím psoriázy než osoby s ideálním BMI, je zřejmé, že udržování optimální tělesné hmotnosti má význam i v prevenci psoriázy. Redukce tělesné hmotnosti u obézních pacientů s psoriázou je důležitá též jako prevence kardiovaskulárních chorob, které ohrožují psoriatiky ve větší míře než zbytek populace.

Závěr

Italská studie potvrzuje zjištění a závěry dříve provedených prací, podle nichž je obezita rizikovým faktorem pro rozvoj psoriázy a snižuje úspěšnost systémové léčby. Nadváha i obezita zároveň zvyšují riziko propuknutí závažnější formy psoriázy a dalších přidružených onemocnění.

(pak)

Zdroj: Naldi L. et al. Diet and physical exercise in psoriasis: a randomized controlled trial. Br J Dermatol 2014; 170 (3): 634−642.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fixní kombinace účinných látek v kožní pěně zlepšuje kvalitu života pacientů s psoriázou

Výsledky studie PSO-FAST potvrdily, že inovativní fixní kombinace kalcipotrienu (0,005 %) a betamethason-dipropionátu (0,064 %) v kožní pěně přináší klinicky významné zlepšení kvality života u pacientů s psoriázou.

Nástroje k hodnocení závažnosti psoriázy v klinických studiích

Na rozdíl od běžné medicínské praxe je v klinických studiích vyžadováno používání relativně objektivních a validovaných nástrojů k hodnocení závažnosti kožních lézí. Při hodnocení léčby je rovněž třeba brát v úvahu změny v kvalitě života pacienta s psoriázou. Přehled nástrojů k hodnocení obou aspektů přináší článek publikovaný v Annals of Rheumatic Diseases.

Takrolimus má své místo v proaktivní léčbě atopické dermatitidy

Atopická dermatitida (AD) je chronické zánětlivé kožní onemocnění, které se často vyskytuje v rodinách s dalšími atopickými chorobami. Jde o jedno z nejčastějších dermatologických onemocnění s prevalencí 2−5 % v dospělém věku a 20 % u dětí.Všechny novinky