Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Ztráta vlasů u pacientů s IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 23.2.2015

Ztráta vlasů u pacientů s IBD

Autoři zmiňované práce za tímto účelem provedli průřezovou studii ve skupině dospělých pacientů s IBD. Od pacientů byly získány údaje týkající se anamnézy a dalších charakteristik ztráty vlasů a stejně tak klinická a demografická data. K analýze dat byla následně použita jednorozměrná i vícerozměrná analýza.

Do studie bylo postupně zařazeno dvě stě deset po sobě následujících pacientů, z toho pouze sto padesát z nich splnilo požadovaná vstupní kritéria. Z těchto pacientů pak v anamnéze uvedlo ztrátu vlasů celkem třicet tři pacientů. Věk, pohlaví, typ IBD ani trvání nemoci nebyly se ztrátou vlasů spojeny. Ztráta vlasů však byla zaznamenána méně často u pacientů užívajících mesalamin (54 % vs. 73 %, P = 0,03) a anti-TNF medikaci (14 % vs. 40 %, P = 0,001). Dle vícerozměrné analýzy zohledňující pohlaví, typ IBD a trvání nemoci, zůstala spojitost s terapií mesalaminem a anti-TNF i nadále statisticky signifikantní (mesalamin: OR = 0,43, 95% CI: 0,19–0,86 a anti-TNF: OR = 0,28, 95% CI: 0,08–0,98).

Ztráta vlasů je pacientů s IBD nepochybně častým jevem. Dle výsledků této americké studie však byla terapie mesalaminem a anti-TNF spojena s nižší pravděpodobností ztráty vlasů. K bližšímu objasnění mechanizmu tohoto jevu u pacientů s IBD však budou nepochybně zapotřebí další studie.

(mik)

Zdroj: Shah R., Abraham B., Hou J., Sellin J. Frequency and associated factors of hair loss among patients with inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol. 2015 Jan 7; 21 (1): 229–32; doi: 10.3748/wjg.v21.i1.229.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Histologická remise jako nový terapeutický cíl?

Pokroky v managementu nespecifických střevních onemocnění (IBD) vedly nepochybně také ke změně dosavadních terapeutických cílů. Je již dobře známo, že endoskopicky prokazatelné slizniční hojení je u pacientů s IBD spojeno s lepšími výsledky léčby, nicméně o významu dosažení histologické remise je zatím údajů málo.

Užívání kortikosteroidů během těhotenství zvyšuje u pacientek s IBD riziko rozvoje gestačního diabetu

Je obecně známo, že u těhotných pacientek s nespecifickými střevními záněty (IBD) se v průběhu gravidity můžeme setkat s vyšším rizikem komplikací. Nedávno publikovaná kanadská studie proto porovnávala výskyt perinatálních komplikací u žen s IBD a žen bez tohoto onemocnění.

Vliv předoperační kortikoterapie na rozvoj pooperačních komplikací u pacientů s IBD

Pacienti s nespecifickými střevními záněty (IBD) bývají před chirurgickým výkonem často léčeni kortikosteroidy. Kanadští lékaři se proto pokusili najít spojitost mezi předoperačním užíváním kortikosteroidů a pooperačními komplikacemi.Všechny novinky