Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Vliv předoperační kortikoterapie na rozvoj pooperačních komplikací u pacientů s IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 26.1.2015

Vliv předoperační kortikoterapie na rozvoj pooperačních komplikací u pacientů s IBD

Pacienti s nespecifickými střevními záněty (IBD) bývají před chirurgickým výkonem často léčeni kortikosteroidy. Kanadští lékaři se proto pokusili najít spojitost mezi předoperačním užíváním kortikosteroidů a pooperačními komplikacemi.

Do této prospektivní studie byli zahrnuti pacienti, kteří podstoupili velký chirurgický výkon ve spojitosti s IBD v období od roku 2005 do roku 2012. Autoři pak porovnávali riziko rozvoje pooperačních komplikací a 30denní mortalitu mezi pacienty, kteří před operací kortikoidy užívali, a těmi, kteří tuto léčbu nedostávali.

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 8260 pacientů s Crohnovou nemocí (CD) a 7235 s ulcerózní kolitidou (UC), kteří podstoupili velkou břišní operaci. Užívání kortikosteroidů před výkonem bylo spojeno s vyšším rizikem vzniku pooperačních komplikací, vyjma smrti, a to jak u pacientů s CD (22,6 % vs. 18,5 %, p < 0,0001), tak i UC (30,1 % vs. 22,5 %, p < 0,0001). Poměr šancí, upravený pro jakékoliv pooperační komplikace spojené s kortikoterapií, byl 1,26 pro CD (95% CI 1,12–1,41) a 1,44 pro UC (95% CI 1,28–1,61). Infekční komplikace byly častější u pacientů, kteří kortikosteroidy užívali (CD 15,2 % vs. 12,9 %, p = 0,004 a UC 19,4 % vs. 15,6 %, p < 0,0001), přičemž se jednalo zejména o nitrobřišní infekce a sepsi. Užívání kortikosteroidů bylo dále spojeno se zvýšeným rizikem venózního trombembolizmu (OR u CD 1,66; 95% CI 1,17–2,35 a OR u UC 2,66; 95% CI 2,01–3,53). 30denní mortalita se nelišila mezi pacienty, kteří kortikosteroidy užívali, a těmi bez kortikoterapie (6,8/1000 vs. 5,8/1000, p = 0,58 u jedinců s CD; 13,5/1000 vs. 15,2/1000, p = 0,55 u pacientů s UC).

Ve sledované kohortě IBD pacientů bylo užívání kortikosteroidů před chirurgickým výkonem spojeno se zvýšeným rizikem pooperační sepse a trombembolizmu. Pečlivé sledování případných infekčních komplikací a profylaxe venózního trombembolizmu by pravděpodobně mohly vést ke snížení výskytu těchto nežádoucích komplikací.

(mik)

Zdroj: Nguyen G. C., Elnahas A., Jackson T. D. The impact of preoperative steroid use on short-term outcomes following surgery for inflammatory boweldisease. J Crohns Colitis. 2014 Dec 1; 8 (12): 1661–7. doi: 10.1016/j.crohns.2014.07.007.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace perorálních antibiotik v léčbě refrakterní ulcerózní kolitidy u dětí

Výsledky dosavadních studií naznačují, že účinnost antibiotik v terapii ulcerózní kolitidy (UC) je vyšší, pokud jsou podávána perorálně. Nedávno byly v Journal of Crohn’s and Colitis publikovány výsledky retrospektivní multicentrické studie, která hodnotila použití kombinace několika antibiotik u dětí se středně těžkou až těžkou refrakterní UC a neklasifikovaným IBD (IBDU).

Riziko lymfomu u dětí a mladých dospělých se zánětlivým střevním onemocněním

Předchozí studie upozorňují na zvýšené riziko vzniku lymfomů u dospělých jedinců se zánětlivým střevním onemocněním (IBD). Případy lymfomu však již byly hlášeny i u dětských pacientů s IBD.

Zapadá infekce mikrosporidiemi do mozaiky etiologie Crohnovy choroby?

Patogeneze Crohnovy choroby zůstává i v dnešní době neznámá. Tým španělských vědců ověřil domněnku, zda nemůže rozvoj onemocnění výrazně urychlit současná infekce mikrosporidiemi.Všechny novinky