Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Vliv nízké hladiny imunoglobulinů třídy G na průběh onemocnění u pacientů s nespecifickými střevními záněty

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 9.11.2016

Vliv nízké hladiny imunoglobulinů třídy G na průběh onemocnění u pacientů s nespecifickými střevními záněty

Nespecifické střevní záněty (IBD − inflammatory bowel diseases) jsou považovány za imunitně zprostředkovaná onemocnění, na jejichž patogenezi se podílí dysregulace ve vrozené i adaptivní imunitě. Sekundárně se u pacientů s IBD může objevit i deficit imunoglobulinů, jeho vliv na průběh onemocnění ale není jasný. Autoři studie publikované v časopisu Digestive Diseases and Sciences se proto pokusili objasnit souvislost mezi nízkou hladinou IgG/IgG1 a nepříznivým průběhem IBD.

Cíle studie

Jednalo se o kohortovou studii. Primárním cílem byl výskyt jakékoliv střevní operace a/nebo hospitalizace z důvodu IBD, sekundárním cílem byla eskalace farmakoterapie a výskyt cytomegalovirové infekce nebo infekce Clostridium difficile.

Sledovaná kohorta pacientů

Celkem bylo do studie zahrnuto 136 pacientů, u nichž byly známy hladiny IgG/IgG1 a kteří byli adekvátně sledováni. U 58 (42,6 %) z nich byla hladina IgG/IgG1 normální a 78 (57,4 %) pacientů mělo hladinu IgG/IgG1 nízkou.

Výsledky

V souvislosti s IBD podstoupilo operaci nebo bylo kvůli IBD hospitalizováno 49 pacientů (62,8 %) s nízkou hladinou imunoglobulinů; ve skupině pacientů s normálními hladinami imunoglobulinů to bylo 33 (56,9 %) pacientů (odds ratio [OR] 1,28; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,64−2,56; p = 0,49). V univariantní analýze byly nízké hladiny IgG/IgG1 spojeny s častější nutností chirurgického zákroku z důvodu IBD (hazard ratio [HR] 4,42; 95% CI 1,02−19,23; p = 0,048), stejně jako v analýze Kaplanových–Meierových křivek přežití (p = 0,03). Pacienti s IBD s nízkými hladinami IgG/IgG1 museli podstoupit více resekcí tenkého střeva (12,8 vs. 1,7 %; p = 0,024) a častěji bylo potřeba rozšířit léčbu o podávání 5-aminosalicylové kyseliny (28,2 vs. 13,8 %; p = 0,045).

Závěr

Tato studie ukázala, že může existovat souvislost mezi nízkou hladinou IgG/IgG1 a nepříznivým průběhem IBD včetně častější nutnosti chirurgického zákroku. Tento poznatek by mohl nalézt uplatnění v odhadu prognózy u pacientů s IBD nebo vést k využití posilování humorální imunity v jejich léčbě.

(epa)

Zdroj: Horton N., Wu X., Philpott J. et al. Impact of low immunoglobulin G levels on disease outcomes in patients with inflammatory bowel diseases. Dig Dis Sci 2016 Nov; 61 (11): 3270−3277.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ekonomické aspekty léčby ulcerózní kolitidy mesalazinem v Nizozemsku

Ulcerózní kolitida (UC) je chronické zánětlivé onemocnění rekta a tlustého střeva, které je charakterizováno střídáním period remise s epizodami relapsů. Nizozemští autoři se ve své práci zabývají přínosem léčby mesalazinem ve vztahu k její ceně – během akutního vzplanutí UC hodnotili přidání topické formy mesalazinu k jeho perorálnímu podávání a během remise pak porovnávali dávkování 1× denně a 2× denně p. o.

Mesalazin v lékové formě s prodlouženým uvolňováním

Farmakokinetikou mesalazinu v lékové formě s prodlouženým uvolňováním a porovnáním s jinými přípravky se zabývala přehledová práce publikovaná v časopisu Clinical Pharmacokinetics. Ukázala, že hlavní výhodou mesalazinu v lékové formě s prodlouženým uvolováním je zabránění jeho rychlému vstřebání, které by vedlo k vysokým plazmatickým koncentracím a nefrotoxicitě. Zároveň tato léková forma zajišťuje dosažení vyrovnaných koncentrací látky ve sliznici.

Budesonid-MMX: nová bezpečná léčba ulcerózní kolitidy

V případech, kdy samotné aminosalicyláty nejsou dostatečně účinné v navození remise u ulcerózní kolitidy, jsou další volbou perorální kortikosteroidy se všemi známými vedlejšími nežádoucími účinky. Budesonid v multimatrixové formě (budesonid-MMX) zlepšuje možnosti léčby relapsu, a to bez nežádoucích účinků typických pro glukokortikoidy.Všechny novinky