Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Užívání kortikosteroidů během těhotenství zvyšuje u pacientek s IBD riziko rozvoje gestačního diabetu

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 26.1.2015

Užívání kortikosteroidů během těhotenství zvyšuje u pacientek s IBD riziko rozvoje gestačního diabetu

Je obecně známo, že u těhotných pacientek s nespecifickými střevními záněty (IBD) se v průběhu gravidity můžeme setkat s vyšším rizikem komplikací. Nedávno publikovaná kanadská studie proto porovnávala výskyt perinatálních komplikací u žen s IBD a žen bez tohoto onemocnění.

Této zajímavé studie se účastnily ženy z Alberty v Kanadě starší 18 let, které porodily své dítě v období mezi lety 2006 a 2009. Ženy bez IBD byly náhodně vybrány a přiřazeny dle věku (± 1 rok) v poměru 3 : 1 k ženám s IBD. Následně byl vypočten poměr šancí pro gestační věk, předčasný porod, nízkou porodní hmotnost, porod sekcí a pobyt na neonatologické jednotce intenzivní péče.

Ke 116 pacientkám s IBD tak bylo přiřazeno celkem 381 věkem odpovídajících těhotných žen bez IBD. Autoři studie zjistili, že gestační diabetes, předčasný porod a porod císařským řezem byly četnější ve skupině u žen s IBD ve srovnání s těmi z kontrolní skupiny (6,9 % vs. 1,8 %, p = 0,03; 12,9 % vs. 0,3 %, p < 0,0001; 43,1 % vs. 21,0 %, p = 0,009). Dle multivariantní analýzy zohledňující věk a kouření trpěly ženy s IBD častěji gestačním diabetem (OR = 4,3; 95% CI 1,2–16,3) a došlo u nich častěji k předčasnému porodu (OR = 4,3; 95% CI 1,2–16,3) a porodu sekcí (OR = 4,3; 95% CI 1,2–16,3). Při subanalýze pacientek s IBD, které během těhotenství užívaly kortikosteroidy, a jejich porovnání ze zdravými kontrolami došlo k dalšímu vzestupu rizika gestačního diabetu. 

Na základě těchto zjištění je tedy zřejmé, že užívání kortikosteroidů během těhotenství u žen s IBD signifikantně zvyšuje riziko rozvoje gestačního diabetu. U těchto pacientek je navíc ve srovnání s věkem odpovídající zdravou populací vyšší riziko předčasného porodu a také větší pravděpodobnost porodu císařským řezem. Toto nové zjištění upozorňující na vyšší riziko vzniku gestačního diabetu u pacientek s IBD dosud nebylo v literatuře popsáno.

(mik)

Zdroj: Leung Y. P., Kaplan G. G., Coward S., et al. Intrapartum corticosteroid use significantly increases the risk of gestational diabetes in women with inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis. 2015 Jan 9; pii: jjv006.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace perorálních antibiotik v léčbě refrakterní ulcerózní kolitidy u dětí

Výsledky dosavadních studií naznačují, že účinnost antibiotik v terapii ulcerózní kolitidy (UC) je vyšší, pokud jsou podávána perorálně. Nedávno byly v Journal of Crohn’s and Colitis publikovány výsledky retrospektivní multicentrické studie, která hodnotila použití kombinace několika antibiotik u dětí se středně těžkou až těžkou refrakterní UC a neklasifikovaným IBD (IBDU).

Riziko lymfomu u dětí a mladých dospělých se zánětlivým střevním onemocněním

Předchozí studie upozorňují na zvýšené riziko vzniku lymfomů u dospělých jedinců se zánětlivým střevním onemocněním (IBD). Případy lymfomu však již byly hlášeny i u dětských pacientů s IBD.

Zapadá infekce mikrosporidiemi do mozaiky etiologie Crohnovy choroby?

Patogeneze Crohnovy choroby zůstává i v dnešní době neznámá. Tým španělských vědců ověřil domněnku, zda nemůže rozvoj onemocnění výrazně urychlit současná infekce mikrosporidiemi.Všechny novinky