Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Testování hladin salicylátů v moči umožňuje identifikovat pacienty v riziku nonadherence k léčbě mesalazinem

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 3.2.2013

Testování hladin salicylátů v moči umožňuje identifikovat pacienty v riziku nonadherence k léčbě mesalazinem

Mesalazin je základní látkou používanou v udržovací léčbě střevních zánětlivých onemocnění. I přesto, že významně snižuje četnost relapsů onemocnění, prevalence nonadherence k léčbě mesalazinem je u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) vyšší než 50 %. Nonadherence významně zvyšuje náklady na léčbu, proto jsou hledány metody, jak identifikovat pacienty, u nichž je riziko nonadherence k léčbě nejvyšší. Aktuální práce amerických autorů hodnotila, zda lze pomocí náhodného testování salicylátů v moči (jako markerů kyseliny 5-aminosalicylové, 5-ASA) identifikovat pacienty, kteří v nedávné době neužívali mesalazin a jsou pravděpodobně dlouhodobě nonadherentní k léčbě. 5-ASA je v moči detekovatelná během 4 hodin až 5 dnů po perorálním podání dávky mesalazinu. Prospektivní observační studie zahrnula 93 pacientů s UC užívajících mesalazin a 20 kontrol. Přítomnost salicylátů v náhodném vzorku moči byla hodnocena pomocí kolorimetrie užívané i k testování hladin salicylátů v krvi. 5-ASA v moči byla detekována kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií. Hladina salicylátů v moči vyšší než 15 mg/dl odlišila pacienty, kteří nedávno užili mesalazin, od kontrol. Adherence k terapii mesalazinem byla kvantifikována na základě Moriskyho dotazníku (Morisky Medication Adhrence Scale-8) při zařazení do studie a záznamů o vyzvednutí léku z lékárny v následujících 6 měsících. Studie ukázala, že hladiny salicylátů v moči korelují s hladinami metabolitů mesalazinu v moči. Subjektivní výpovědi pacientů však neodpovídají objektivně zjištěným výsledkům adherence k léčbě mesalazinem.

Pacienti léčení mesalazinem s nízkými náhodně testovanými hladinami salicylátů v moči jsou podle informací o vyzvednutí léku z lékárny téměř 3× častěji nonadherentní k léčbě.

(the)

Gifford A. E., Berg A. H., Lahiff C., Cheifetz A. S., Horowitz G., Moss A. C. A Random Urine Test Can Identify Patients at Risk of Mesalamine Non-Adherence: A Prospective Study. Am J Gastroenterol 2013; doi: 10.1038/ajg.2012.419.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přecházíme z modré na zelenou

Rádi bychom vás informovali, že během ledna 2013 dojde ke změně designu krabičky přípravku Pentasa tbl. 500 mg.

Hladiny fekálního kalprotektinu u pacientů s IBD korelují s jejich endoskopickými nálezy

Fekální kalprotektin je již běžně využívaným markerem zánětlivé aktivity u zánětlivých střevních onemocnění (IBD).

Metaanalýza různých dávkovacích režimů mesalazinu u ulcerózní kolitidy

Perorálně podávaný mesalazin je lékem první volby u případů lehké až středně těžké ulcerózní kolitidy. Nicméně konvenční dávkování několikrát denně vede u některých pacientů ke zhoršené compliance, obzvláště ve fázi onemocnění bez symptomů.Všechny novinky