Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Stav výživy a nutriční terapie u pacientů s nespecifickým střevním zánětem

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 7.9.2009

Stav výživy a nutriční terapie u pacientů s nespecifickým střevním zánětem

Významnou roli v terapii pacientů s IBD sehrává nutriční terapie. Ta zahrnuje jak prevenci, tak i terapii malnutrice a deficitu mikronutrientů, prevenci osteoporózy a u dětí podporuje optimální růst a vývoj.

S podváhou a specifickým nutričním deficitem se u pacientů s IBD setkáváme velice často. Navíc u signifikantního počtu dětí s nespecifickým střevním zánětem, zejména pak u dětí s Crohnovou nemocí, je přítomna také porucha růstu. Enterální výživa je proto často považována za metodu volby v případě terapie aktivní formy Crohnovy nemoci nejen u dětských, ale také u některých dospělých pacientů.

U dospělých pacientů s Crohnovou nemocí je enterální výživa efektivní zejména při navozování remise, i když přece jenom méně než kortikosteroidy. Výlučná enterální výživa bývá tradičně prvním krokem terapie u dětských pacientů s Crohnovou nemocí. Některá data podporují tvrzení, že enterální výživa je při navozování remise dokonce stejně efektivní jako kortikosteroidy. U pacientů s ulcerózní kolitidou enterální výživa naopak nebývá lékem volby.

K výhodám nutriční terapie však navíc patří kontrola zánětlivé aktivity onemocnění, slizniční hojení, pozitivní efekt na růst a celkový stav výživy, a to vše při minimálních nežádoucích účincích. U diet se specifickým složením (elementární diety nebo diety obsahující specifické komponenty) zatím nebyly prokázány větší výhody oproti standardní polymerické dietě.

Poslední teorie předpokládají, že strava může sehrávat určitou roli i v etiologii IBD. Několik studií zkoumalo asociaci mezi specifickými stravovacími návyky a rizikem vzniku Crohnovy nemoci, včetně podílu energetické hodnoty, množství a typu lipidů, sacharidů, specifických aminokyselin a vlákniny. Nicméně zatím nebyla prokázána dietní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje IBD.

(mik) Zdroj: World J Gastroenterol 2009 June 7; 15 (21): 2570–2578.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Náhodný maligní karcinoid u Crohnovy choroby – kazuistika

Souvislost mezi Crohnovou chorobou a adenokarcinomy tenkého i tlustého střeva je poměrně dobře známá. Zato o souvislosti mezi Crohnovou chorobou a maligním karcinoidem v ileu se toho zase tolik neví. Jeden takový případ popsali kanadští lékaři. Publikovali ho v odborném časopise Canadian journal of surgery.

Helminti a hygienická hypotéza vzniku nespecifických střevních zánětů

Nespecifické střevní záněty jsou pravděpodobně výsledkem neadekvátně intenzivní imunitní reakce na obsah ve střevním lumenu. Je zřejmé, že faktory prostředí zde hrají velkou roli. Tzv. „hygienická hypotéza“ předpokládá, že vyrůstání dětí v extrémně čistých podmínkách má negativní vliv na správný vývoj imunitního systému, což může vést v pozdějším věku k různým imunologickým chorobám, včetně NSZ

Narušená funkce imunity u nespecifických střevních zánětů

V trávicím traktu funguje systém imunologické tolerance, spočívající hlavně v omezení zánětlivé reakce na antigeny z přijímané potravy a na antigeny mnoha bakterií přítomných ve střevě. Pokud je tento komplexní systém narušen chemickým či jiným patologickým zásahem, výsledná imunitní odpověď může u geneticky predisponovaného jedince vyústit v nespecifický střevní zánět.Všechny novinky