Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Riziko rozvoje deprese a úzkosti u pacientů s IBD po chirurgickém výkonu

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 13.5.2013

Riziko rozvoje deprese a úzkosti u pacientů s IBD po chirurgickém výkonu

S obtížemi psychiatrického rázu se u pacientů s Crohnovou nemocí (CD) a ulcerózní kolitidou (UC) setkáváme relativně často. Operace či hospitalizace v důsledku zánětlivého střevního onemocnění (IBD) jsou v životě těchto pacientů nepochybně významnou událostí. Američtí vědci se proto nedávno pokusili zjistit, nakolik může operační výkon ovlivnit riziko vzniku psychiatrických komorbidit právě v této skupině pacientů, a navzájem tyto dvě skupiny porovnali.

Této velké multicentrické studie se účastnili pacienti s IBD, kteří před chirurgickým výkonem či hospitalizací netrpěli úzkostí ani depresí. Zaznamenány byly jak demografické charakteristiky, tak i údaje týkající se průběhu onemocnění a jeho léčby. K určení rizikových faktorů vzniku deprese a úzkosti byla použita multivariační logistická regresní analýza.

Studie se účastnilo celkem 707 pacientů s CD a 530 s UC, kteří podstoupili resekci střeva, přičemž před výkonem netrpěli depresí. Riziko vzniku deprese do 5 let po operaci bylo 16 % u jedinců s CD a 11 % u těch s UC. Mezi pacienty s CD a UC tedy nebyl nalezen signifikantní rozdíl v riziku vzniku deprese po operaci střeva (korig. OR 1,11; 95% CI 0,84–1,47). Vznik deprese po operaci predikovalo u pacientů s CD ženské pohlaví, komorbidity, použití imunosupresiv, perianální onemocnění, vyšití stomie a chirurgický výkon do 3 let od stanovení diagnózy. V případě UC mělo prediktivní hodnotu pouze ženské pohlaví a přidružená onemocnění. Pouze 12 % pacientů s CD vykazovalo alespoň 4 rizikové faktory deprese, nicméně téměř u 44 % z nich byla následně diagnóza deprese stanovena.

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že operace nebo hospitalizace v souvislosti s diagnózou IBD byly spojeny s významným rizikem vzniku deprese a úzkosti, s podobnou mírou u obou onemocnění.

(mik)

Zdroj: Ananthakrishnan A. N., Gainer V. S., Cai T. et al. Similar risk of depression and anxiety following surgery or hospitalization for Crohn's disease and ulcerative colitis. Am J Gastroenterol.2013 Apr; 108 (4): 594–601; doi: 10.1038/ajg.2012.471.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

BMI a riziko rozvoje IBD

Incidence obezity v současné době neustále narůstá. Vzhledem k tomu, že je spojena s prozánětlivým stavem organizmu, mohla by se tak určitým způsobem podílet i na etiologii zánětlivých střevních onemocnění (IBD).

Korelace mezi sérovými hladinami serotoninu a endoskopickým skóre zánětu u pacientů s ileálním pouchem

Zánětlivé a funkční komplikace nebývají u pacientů s IBD po provedení restorativní proktokolektomie s vytvořením ileo-pouch-anální anastomózy (IPAA) vzácným nálezem.

Zánětlivá střevní onemocnění u jedinců s primární sklerozující cholangitidou

Spojitost primární sklerozující cholangitidy (PSC) a zánětlivého střevního onemocnění (IBD) je obecně dobře známá a může představovat samostatný fenotyp.Všechny novinky