Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Prevalence virů Epsteina a Barrové, cytomegaloviru a polyomavirů u dětí s nespecifickými střevními záněty

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 27.8.2015

Prevalence virů Epsteina a Barrové, cytomegaloviru a polyomavirů u dětí s nespecifickými střevními záněty

U dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty (IBD) jsou nízký věk a léčba thiopuriny rizikovými faktory pro lymfoproliferativní onemocnění. Určitý vliv na rozvoj těchto onemocnění mohou mít i infekce některými viry – virem Epsteina a Barrové (EBV), lidským cytomegalovirem (CMV) či polyomaviry (BKV, JCV). Cílem studie autorů z ČR bylo zhodnotit prevalenci séropozitivity EBV, CMV, BKV a JCV mezi dětmi a adolescenty s IBD a zjistit vliv různých terapeutických režimů na séropozitivitu a virovou nálož těchto virů.

Děti sledované pro IBD v pražském centru ve Fakultní nemocnici v Motole podstoupili vyšetření na přítomnost protilátek EBV, CMV, BKV a JCV. Vyšetřeno bylo celkem 106 dětí s Crohnovou chorobou (68 %), ulcerózní kolitidou (29 %) a neklasifikovatelným IBD (3 %).

Protilátky proti EBV byly nalezeny u 64 % vyšetřených dětí, přičemž prevalence narůstala s věkem. S pozitivitou protilátek proti EBV byla spojena léčba azathioprinem (p = 0,003), a to i po úpravě podle pohlaví, věku a aktivity onemocnění. Zároveň bylo nalezeno signifikantní spojení mezi počtem kopií viru zjištěných polymerázovou řetězovou reakcí v krvi pacientů a dávkou infliximabu (p = 0,023). Signifikantní vliv léčby nebo dalších klinických charakteristik na prevalenci séropozitivity nebo virovou nálož u ostatních virů nalezen nebyl.

Léčba azathioprinem se jeví jako rizikový faktor časné pozitivity protilátek proti EBV u dětí s IBD, dávka infliximabu byla spojena s vyšší virovou náloží EBV.

(epa)

Zdroj: Hradsky O., Copova I., Zarubova K., Durilova M., Nevoral J., Maminak M., Hubacek P., Bronsky J. Seroprevalence of Epstein-Barr Virus, Cytomegalovirus, and Polyomaviruses in Children with Inflammatory Bowel Disease. Dig Dis Sci. 2015 Jun 20. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nespecifické střevní záněty a těhotenství

Existující data o vlivu nespecifických střevních zánětů (inflammatory bowel diseases – IBD) na průběh těhotenství jsou nekonzistentní. Autoři studie publikované v PLoS One se proto rozhodli prozkoumat vztah mezi IBD a medikací užívanou v jeho léčbě a průběhem těhotenství, výskytem potratů, preeklampsie a předčasných porodů, hodnoty Apgar skóre a vrozených abnormalit.

Faktory ovlivňující patogenezi nespecifických střevních zánětů

Nespecifické střevní záněty (IBD), jako je Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, se vyznačují chronickým průběhem s opakujícími se relapsy. Celosvětovým problémem je jejich rostoucí incidence. Odborníci předpokládají, že IBD jsou výsledkem vystupňované imunitní odpovědi na přítomnost mikrobů ve střevě u vnímavých jedinců.

Úloha cytokinů u nespecifických střevních zánětů

Prozánětlivé cytokiny (IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α) mohou u nespecifických střevních zánětů (IBD) způsobit zhoršení zánětu vedoucí až poškození tkáně. Blokáda jejich působení pomocí biologických léčiv přináší zlepšení, ovšem někteří pacienti na tuto léčbu nereagují nebo se u nich efekt léčby postupně oslabuje. V těchto případech je proto třeba zvolit takovou terapii, která bude účinnější a bude mít dlouhodobější účinek.Všechny novinky