Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Podávání aminosalicylátů u nemocných s Crohnovou chorobou podle pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 22.9.2017

Podávání aminosalicylátů u nemocných s Crohnovou chorobou podle pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP

Postavení aminosalicylátů v léčbě Crohnovy choroby (CN) je nejasné, mezinárodní doporučení jsou k jejich použití v indukční i udržovací léčbě CN víceméně odmítavá. Nicméně data z klinické praxe i některých retrospektivních kohortových studií poukazují na relativně dobrou účinnost této léčby u skupiny nemocných s „indolentním“ průběhem nemoci. Nežádoucí účinky jsou navíc minimální a náklady akceptovatelné.

Aminosalicyláty v indukční a udržovací terapii

U mírně aktivní CN v ileokolické lokalizaci lze pro indukci remise aminosalicyláty použít. Vhodné je podávat vyšší dávky mesalazinu (≥ 3 g denně), rozdíl v účinku jednotlivých lékových forem nebyl prokázán. Efektivitu léčby je doporučeno hodnotit v průběhu 2–4 týdnů od zahájení léčby. Pokud je dosaženo pozitivní odpovědi, je vhodné v léčbě pokračovat. Není-li však účinnost dostatečná, je namístě zvážit jinou medikamentózní léčbu. Podávání aminosalicylátů v kombinaci s jinými protizánětlivými léky nemá opodstatnění. Výjimkou je rozsáhlé postižení tlustého střeva, kde lze mesalazin podávat z důvodu chemoprofylaxe kolorektální dysplazie.

Profylaxe rekurence CN po ileokolické resekci

Další terapii u pacientů po ileokolické resekci je potřeba vybírat s ohledem na míru rizika rekurence CN. Profylaktickou terapii mesalazinem je možné zvážit jen u nemocných s nízkým rizikem (pacienti s rozvojem CN ve věku > 17 let, nekuřáci, bez perianálních projevů CN, bez perforujícího typu CN, bez resekční operace, bez extenzivního či multifokálního postižení tenkého střeva, bez přítomnosti hlubokých vředů), a to v dávce ≥ 3 g denně. Není vhodné podávat aminosalicyláty v kombinaci s jinými léky.

(epa)

Zdroj: Prokopová L., Ďuricová D., Bortlík M., Zbořil V., Lukáš M.; Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP. Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Konsenzus Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP. Gastroent Hepatol 2012; 66 (5): 391–400.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Lékové formy s řízeným uvolňováním závislým na pH nemusejí být vhodné pro všechny pacienty s ulcerózní kolitidou

Uvolňování aminosalicylátů řízené pomocí střevního luminálního pH je za podmínek blízkých fyziologickým schopné zajistit maximum liberace v tlustém střevu. U pacientů s aktivní ulcerózní kolitidou je však popsána vyšší variabilita luminálního pH v colon, a uvolnění léčivé látky tak nemusí být optimální. Řešením jsou jiné technologie lékových forem nezávislé na střevním pH.

Přínos stanovení hladiny fekálního kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu v hodnocení subklinického zánětu u ulcerózní kolitidy – výsledky studie ACERTIVE

Slizniční hojení a histologická remise jsou dva různé cíle v léčbě pacientů s ulcerózní kolitidou (UC), k hodnocení dosažení obou těchto cílů je však nutné invazivní endoskopické vyšetření. Studie portugalských autorů se věnovala roli fekálního kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu jako biomarkerů aktivity onemocnění u asymptomatické UC.

Podávání aminosalicylátů u nemocných s ulcerózní kolitidou

Aminosalicyláty se v léčbě idiopatických střevních zánětů (IBD) a především ulcerózní kolitidy (UC) používají od přelomu 40. a 50. let 20. století. V současné době je mesalazin základním léčivem u nemocných s lehkou a středně těžkou formou UC. Následující text vychází z „Doporučených postupů pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty“, vytvořených Pracovní skupinou pro idiopatické střevní záněty České gastroenterologické společnosti ČLS JEP.Všechny novinky