Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Opožděné stanovení diagnózy Crohnovy choroby je spojeno s komplikovaným průběhem nemoci

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 14.6.2014

Opožděné stanovení diagnózy Crohnovy choroby je spojeno s komplikovaným průběhem nemoci

Vliv pozdní diagnostiky, tj. doby od objevení se prvních příznaků do stanovení diagnózy, na klinický průběh Crohnovy nemoci (CD) nebyl dosud plně objasněn. Nakolik může opoždění stanovení diagnózy tedy nějakým způsobem ovlivnit samotný průběh nemoci, se nedávno pokusila odpovědět skupina švýcarských gastroenterologů.

Autoři zmiňované práce analyzovali data pacientů s IBD ze švýcarské kohortové studie. Do této studie byli zařazeni pacienti z univerzitních center (68 %), krajských nemocnic (14 %) i soukromých praxí (18 %). Hodnocena byla frekvence výskytu střevních stenóz, vnitřních píštělí, perianálních píštělí a chirurgických výkonů v důsledku CD (a to jak na střevě, tak i těch perianálních).

Studie se účastnilo celkem 905 pacientů (53,4 % žen, medián věku v době stanovení diagnózy 26 let, rozmezí 20–36 let), kteří byli následně rozděleni do čtyř skupin podle doby diagnostického zpoždění (0–3, 4–9, 10–24 a ≥ 25 měsíců). Medián diagnostického zpoždění byl 9 (3–24) měsíců. Frekvence užívání imunomodulátorů nebo antiTNF terapie se mezi těmito skupinami nelišily. Délka diagnostického zpoždění pozitivně korelovala s výskytem střevní stenózy (OR 1,76, P = 0,011 pro zpoždění ≥ 25 měsíců) a střevní chirurgie (OR 1,76, P = 0,014 pro zpoždění 10–24 měsíců a OR 2,03, P = 0,003 pro zpoždění ≥ 25 měsíců). Trvání nemoci bylo pozitivně, zatímco nonileální lokalizace negativně spojeno s výskytem střevní stenózy (OR 1,07, P < 0,001 a OR 0,41, P = 0,005) a chirurgickým výkonem na střevě (OR 1,14, P < 0,001 a 0,23, P < 0,001).

Dle výše uvedených výsledků lze tedy říci, že délka diagnostického zpoždění koreluje se zvýšeným rizikem vzniku střevní stenózy a potřeby chirurgického výkonu v důsledku CD. Snaha o časné stanovení diagnózy je proto nepochybně na místě.

(mik)

Zdroj: Schoepfer A. M., Dehlavi M. A., Fourmier N., et al. Diagnostic delay in Crohn's disease is associated with a complicated disease course and increased operation rate. Am J Gastroenterol. 2013 Nov; 108 (11): 1744–53; doi: 10.1038/ajg.2013.248.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mají zánětlivá střevní onemocnění vliv i na čich a chuť pacientů?

Nová studie německých vědců publikovaná v časopise PloS One se zaměřila na pacienty se zánětlivými střevními onemocněními (zkratka IBD). Konkrétně studovali vliv onemocnění a aktuální medikace na vnímání chuťových a čichových vjemů.

Spojitost mezi sérovými hladinami bilirubinu a Crohnovou nemocí

Předpokládá se, že oxidativní stres hraje důležitou roli v rozvoji Crohnovy nemoci (CD). Za hlavní endogenní antioxidant je považován bilirubin v séru. Nakolik jsou sérové hladiny bilirubinu a geny ovlivňující jeho systémové koncentrace spojeny s CD, se pokusila odpovědět studie publikovaná v březnovém vydání Inflammatory Bowel Diseases.

Příjem vápníku ve stravě u pacientů s IBD

S osteopenií a zvýšeným rizikem vzniku fraktur se u pacientů s IBD setkáváme relativně často. Příčin jejich vzniku může být hned několik. K těm nejčastějším pak nepochybně patří i nedostatečný příjem kalcia ve stravě.Všechny novinky