Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Mesalazin snižuje u pacientů s idiopatickými střevními záněty riziko vzniku kolorektálního karcinomu

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 15.10.2017

Mesalazin snižuje u pacientů s idiopatickými střevními záněty riziko vzniku kolorektálního karcinomu

Rozsáhlá nově provedená metaanalýza klinických studií se zabývala možnými preventivními účinky 5-aminosalicylátů na rozvoj kolorektálních neoplazií u pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD).

Úvod

Pacienti s chronickými střevními záněty mají zvýšené riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Ten je také příčinou 15 % všech úmrtí pacientů s IBD. Současná preventivní opatření spočívají ve sledování těchto pacientů: v pravidelně prováděných kolonoskopických vyšetřeních, detekci prekancerózních dysplastických lézí pomocí slizničních biopsií a v jejich endoskopickém odstraňování nebo v provedení proktokolektomie. Velká pozornost se v současnosti věnuje možné chemoprevenci kolorektálního karcinomu. Na základě preklinických studií a některých výsledků klinických studií byla jako možná chemopreventivní látka identifikována kyselina 5-aminosalicylová (mesalazin). Závěry epidemiologických studií a metaanalýz však nebyly jednoznačné. Byla proto provedena nová rozsáhlá metaanalýza, jejíž výsledky byly publikovány v časopisu Alimentary Pharmacology and Therapeutics.

Metodika studie

Do analýzy byly zahrnuty prospektivní i retrospektivní studie (case-control i kohortové) systematicky vyhledané v databázích PubMed a Scopus publikované do 31. prosince 2016. Bylo vyhodnoceno 31 studií zahrnujících celkem 2137 případů kolorektálních neoplazií (ze kterých bylo 76 % karcinomů).

Výsledky

Analýza prokázala, že 5-aminosalicyláty působí protektivně proti vzniku kolorektálních neoplazií (RR 0,57; 95% CI 0,45–0,71). Při stratifikované analýze dle designu a uspořádání studie byla významná asociace zjištěna v kohortových (RR 0,65; 95% CI 0,43–0,99; n = 10) i v case-control studiích (RR 0,53; 95% CI 0,40–0,70; n = 21), ve studiích v populaci (RR = 0,70; 95% CI 0,52–0,94; n = 12) i v nemocničních studiích (RR 0,46; 95% CI 0,34–0,61; n = 19). Expozice 5-aminosalicylátům působila protektivně proti vzniku karcinomu (RR 0,58; 95% CI 0,45–0,74) i dysplazií (RR 0,54; 95% CI 0,35–0,84). Snížení rizika vzniku kolorektálních neoplazií bylo velmi výrazné u pacientů s ulcerózní kolitidou (RR 0,76; 95% CI 0,43–1,33). Podávání mesalazinu bylo spojeno s významným protektivním účinkem (RR 0,70; 95% CI 0,51–0,94), který byl závislý na dávce, zatímco účinek sulfasalazinu byl těsně pod hranicí významnosti (RR 0,72; 95% CI 0,51–1,01).

Závěr

Podávání 5-aminosalicylátů pacientům s idiopatickými střevními záněty signifikantně snižuje riziko vzniku kolorektálních neoplazií.

(blu)

Zdroj: Bonovas S., Fiorino G., Lytras T. et al. Systematic review with meta-analysis: use of 5-aminosalicylates and risk of colorectal neoplasia in patients with inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther 2017 May; 45 (9): 1190–1192, doi: 10.1111/apt.14023.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání aminosalicylátů u nemocných s Crohnovou chorobou podle pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP

Postavení aminosalicylátů v léčbě Crohnovy choroby (CN) je nejasné, mezinárodní doporučení jsou k jejich použití v indukční i udržovací léčbě CN víceméně odmítavá. Nicméně data z klinické praxe i některých retrospektivních kohortových studií poukazují na relativně dobrou účinnost této léčby u skupiny nemocných s „indolentním“ průběhem nemoci. Nežádoucí účinky jsou navíc minimální a náklady akceptovatelné.

Lékové formy s řízeným uvolňováním závislým na pH nemusejí být vhodné pro všechny pacienty s ulcerózní kolitidou

Uvolňování aminosalicylátů řízené pomocí střevního luminálního pH je za podmínek blízkých fyziologickým schopné zajistit maximum liberace v tlustém střevu. U pacientů s aktivní ulcerózní kolitidou je však popsána vyšší variabilita luminálního pH v colon, a uvolnění léčivé látky tak nemusí být optimální. Řešením jsou jiné technologie lékových forem nezávislé na střevním pH.

Přínos stanovení hladiny fekálního kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu v hodnocení subklinického zánětu u ulcerózní kolitidy – výsledky studie ACERTIVE

Slizniční hojení a histologická remise jsou dva různé cíle v léčbě pacientů s ulcerózní kolitidou (UC), k hodnocení dosažení obou těchto cílů je však nutné invazivní endoskopické vyšetření. Studie portugalských autorů se věnovala roli fekálního kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu jako biomarkerů aktivity onemocnění u asymptomatické UC.Všechny novinky