Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Kolektomie u ulcerózní kolitidy zvyšuje riziko žilní tromboembolie

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 15.5.2015

Kolektomie u ulcerózní kolitidy zvyšuje riziko žilní tromboembolie

Provedení kolektomie je u pacientů s ulcerózní kolitidou, kteří nereagují na farmakoterapii, rizikové s ohledem na zvýšený výskyt žilní tromboembolie (VTE). Výskyt této komplikace je u operovaných pacientů vysoký i při heparinizaci a riziko navíc s časem stoupá.

Tyto výsledky přinesl nedávno publikovaný kanadský průzkum vycházející z údajů populační surveillance z let 1997 až 2009. Zahrnoval dospělé pacienty hospitalizované z důvodu vzplanutí ulcerózní kolitidy. Pacienti byli rozděleni do 3 skupin: s odpovědí na farmakoterapii (n = 382), s nutností urgentní kolektomie (n = 309) a s elektivní kolektomií (n = 329). Primárním sledovaným parametrem byl výskyt VTE během hospitalizace a 6 měsíců po propuštění z nemocnice.

Ve skupině pacientů s odpovědí na farmakoterapii činil výskyt VTE 1,3 %, přičemž pouze 16 % pacientů užívalo profylakticky heparin. Ve skupinách s kolektomií byl výskyt VTE významně vyšší: 8,7 % u urgentní kolektomie (poměr šancí [OR] = 5,28, 95% interval spolehlivosti [CI] 1,93–14,45) a 4,9 % u elektivního výkonu (OR = 3,69, 95% CI 1,30–10,44), přestože více než 90 % těchto pacientů bylo heparinizováno. Poměr šancí VTE navíc významně stoupal s časem, který uplynul od operace. V 16,7 % případů došlo k VTE po propuštění z nemocnice. Nejčastějším místem vytvoření trombu byly intraabdominální žíly (45,8 %) a žíly dolních končetin (19,6 %). Vznik VTE nebyl nezávislým způsobem ovlivněn věkem, pohlavím, průvodními chorobami, rozsahem ani aktivitou onemocnění, kouřením, užíváním kortikosteroidů, mesalaminu, azathioprinu ani infliximabu.

Autoři studie došli k závěru, že kolektomie představuje u pacientů s ulcerózní kolitidou vysoké riziko VTE. Heparinizace nezajišťuje dostatečnou prevenci této komplikace.

(zza)

Zdroj: Kaplan G. G., Lim A., Seow CH., et al. Colectomy is a risk factor for venous thromboembolism in ulcerative colitis. World J Gastroenterol. 2015 Jan 28; 21 (4): 1251–1260.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko rozvoje zánětlivého střevního onemocnění s ohledem na rodinnou zátěž

Dánská studie byla zaměřena na zkoumání rizika rodinné zátěže pro vývoj zánětlivého střevního onemocnění (IBD). Jednalo se o populační studii zahrnující celou dánskou populaci v průběhu let 1977–2011. Jednalo se o více než 8 milionů jedinců se zaznamenanými 200 miliony osoboroků. Z národních registrů byly získány informace o jedincích s IBD (celkem 45 780) a jejich rodinných vazbách.

Možné klinické prediktory endoskopické remise u střevních zánětlivých onemocnění

V současném terapeutickém přístupu je u nemocných se zánětlivým onemocněním střev (IBD) preferováno jako terapeutický cíl slizniční hojení před klinickou remisí. Nicméně je pravda, že kolonoskopie je náročné vyšetření, které není vhodné pro pravidelný monitoring onemocnění.

Hladiny CRP a CRP genotypizace u dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty – vliv na fenotyp onemocnění, průběh nemoci a odpověď na léčbu

C-reaktivní protein (CRP) je reaktant akutní fáze. Dětští pacienti s nespecifickými střevními záněty (inflammatory bowel diseases – IBD) se od dospělých pacientů liší fenotypem onemocnění, zánětlivým profilem i odpovědí na léčbu.Všechny novinky