Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Klinické projevy tromboembolismu u pacientů s IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 2.10.2013

Klinické projevy tromboembolismu u pacientů s IBD

Je sice obecně známo, že u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (IBD) bývá riziko vzniku venózního tromboembolismu (VTE) zvýšené, ale dat týkajících se frekvence jeho výskytu, lokalizace trombózy a rizikových faktorů je málo. Rakouští gastroenterologové se pokusili určit jak prevalenci a incidenci, tak i lokalizaci a klinické příznaky první epizody VTE u pacientů s IBD.

Za účelem odhalení symptomatické a objektivně potvrzené první epizody VTE byla hodnocena kohorta sestávající z 2 811 pacientů s IBD, a to ze 14 vybraných center. Pacienti s anamnézou VTE před stanovením diagnózy IBD nebo s malignitou byli vyloučeni. Míra incidence pak byla vypočtena na základě pacientoroků od diagnózy IBD do doby první epizody VTE nebo ukončení sledování.

Celkem bylo hodnoceno 2 784 pacientů (při celkové době sledování 24 778 pacientoroků). Z celkového počtu 157 pacientů s anamnézou VTE se u 142 (90,4 %) jednalo o hlubokou žilní trombózu (DVT) a/nebo plicní embolii (PE), zatímco u 15 (9,6 %) případů šlo o trombózu vény cerebrální, portální, mezenterické, splenické nebo jugulární (konkrétně v. jugularis interna). Prevalence všech epizod VTE byla 5,6 % a míra incidence 6,3 na 1 000 pacientoroků. Pacienti s VTE byli v době diagnózy IBD starší než ti bez anamnézy VTE (34,4 ± 14,8 roku vs. 32,1 ± 14,4 roku, p = 0,045), nebyly zaznamenány rozdíly mezi pohlavími, základním IBD onemocněním či jeho trváním. U 121 (77,1 %) jedinců se jednalo o nevyprovokované příhody, 122 (77,7 %) případů se vyskytlo u ambulantních pacientů a 78 (60,9 %) u pacientů s aktivním onemocněním. Medikace v době první epizody VTE zahrnovala kortikosteroidy (42,3 %), thiopuriny (21,2 %) a infliximab (0,7 %).

Na základě výše uvedených zjištění lze říci, že venózní tromboembolismus je u pacientů s IBD častý. Nejčastěji se pak jedná o hlubokou žilní trombózu a plicní embolii, netypické lokalizace bývají vzácné.

(mik)

Zdroj: Papay P., et al. Clinical presentation of venous thromboembolism in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis. 2013 Oct 1; 7 (9): 723–9; doi: 10.1016/j.crohns.2012.10.008.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Intolerance některých potravin je u pacientů s IBS častá a souvisí s poklesem kvality života

Přestože je dieta v běžném životě pacientů se syndromem dráždivého tračníku (IBS) významným bodem, není dosud k dispozici dostatek informací o asociaci mezi příjmem určitých potravin nebo jejich skupin a gastrointestinálními (GI) nebo psychologickými příznaky či kvalitou života těchto pacientů.

Izolovaná aktivní ileitida

Zavedení ileální intubace jako běžné součásti kolonoskopického vyšetření vedlo v klinické praxi k častější diagnostice specifické podskupiny pacientů s mírným zánětem v oblasti terminálního ilea, který bývá označován jako izolovaná aktivní ileitida (IAI).

Nespecifické střevní záněty a jejich vztah k fertilitě u žen a mužů

Skupina onemocnění označovaná jako nespecifické střevní záněty (IBD) postihuje pacienty obou pohlaví. Zpravidla svým průběhem zasahují i do reprodukčního období.Všechny novinky