Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Hladiny fekálního kalprotektinu u pacientů s IBD korelují s jejich endoskopickými nálezy

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 19.1.2013

Hladiny fekálního kalprotektinu u pacientů s IBD korelují s jejich endoskopickými nálezy

Fekální kalprotektin je již běžně využívaným markerem zánětlivé aktivity u zánětlivých střevních onemocnění (IBD). Jelikož se cílem léčby IBD stalo dosažení slizničního hojení, rozhodli se nizozemští gastroenterologové zjistit, nakolik odrážejí hodnoty kalprotektinu slizniční aktivitu nemoci.

Provedli tak studii, které se účastnilo 126 pacientů s IBD a 32 jedinců se syndromem dráždivého tračníku (IBS). U těchto jedinců byla před provedením kolonoskopie stanovena hodnota fekálního kalprotektinu. Kromě krevních testů a zhodnocení symptomů bylo u pacientů s Cronovou nemocí (CD) zkušeným endoskopistou hodnoceno i endoskopické skóre (Simple Endoscopic Score for Crohn's Disease, SES-CD) a endoskopický index závažnosti CD, u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) pak Mayo skóre. Hladina kalprotektinu byla ve vyšetřovaných vzorcích stanovena metodou ELISA.

Medián hodnot fekálního kalprotektinu byl u CD 175 (44–938) μg/g, u UC 465 (61–1 128) μg/g a u IBS 54 (16–139) μg/g. Byla zde prokázána signifikantní korelace s endoskopickými skóre jak v případě CD, tak i UC. Při použití metody ROC svědčila „cut-off“ hodnota 250 ug/g u CD pro přítomnost velkých vředů se senzitivitou 60,4 % a specificitou 79,5 % (pozitivní prediktivní hodnota [PPV] 78,4 %, negativní prediktivní hodnota [NPV] 62,0 %). Hladiny ≤ 250 μg/g predikovaly endoskopickou remisi (CDEIS ≤ 3) s 94,1% senzitivitou a 62,2% specificitou (PPV 48,5 %, NPV 96,6 %). Hladiny fekálního kalprotektinu vyšší než 250 μg/g svědčily u UC s 71% senzitivitou a 100% specificitou (PPV 100,0 %, NPV 47,1 %) pro aktivní slizniční zánět (Mayo > 0). Hladiny kalprotektinu pak významně korelovaly se skóre symptomů v případě UC (r = 0,561, p < 0,001), ale nikoliv u CD.

Na základě daných zjištění lze říci, že hodnoty fekálního kalprotektinu signifikantně korelují s endoskopickou aktivitou IBD. Tento test se tedy jeví jako velice užitečný v klinické praxi, a to jak při hodnocení aktivity, tak i remise onemocnění.

(mik)

Zdroj: D'Haens G., Ferrante M., Vermeire S. et al. Fecal calprotectin is a surrogate marker for endoscopic lesions in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis, 18: 2218–2224; doi: 10.1002/ibd.22917

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Metaanalýza různých dávkovacích režimů mesalazinu u ulcerózní kolitidy

Perorálně podávaný mesalazin je lékem první volby u případů lehké až středně těžké ulcerózní kolitidy. Nicméně konvenční dávkování několikrát denně vede u některých pacientů ke zhoršené compliance, obzvláště ve fázi onemocnění bez symptomů.

Kazuistika: Podobnosti a rozdíly mezi Henoch-Schönleinovou purpurou a Crohnovou chorobou

22letý muž, který doposud vážněji nestonal a s ničím se dlouhodobě neléčil, přišel na pohotovost pro kožní léze na loktech, bércích a chodidlech. Exantém se objevil 8 dní po nezávažném kataru horních cest dýchacích.

Guidelines pro výběr zobrazovací metody u pediatrických pacientů s IBD

Nová studie publikovaná v American Journal of Roengenology se zaměřila na vytvoření guidelines pro výběr zobrazovací metody (především indikace vyšetření magnetickou rezonancí – MR – či počítačovou tomografií – CT) u dětí se zánětlivými střevními onemocněními (IBD).Všechny novinky