Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Histologická remise jako nový terapeutický cíl?

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 9.2.2015

Histologická remise jako nový terapeutický cíl?

Pokroky v managementu nespecifických střevních onemocnění (IBD) vedly nepochybně také ke změně dosavadních terapeutických cílů. Je již dobře známo, že endoskopicky prokazatelné slizniční hojení je u pacientů s IBD spojeno s lepšími výsledky léčby, nicméně o významu dosažení histologické remise je zatím údajů málo.

V prosincovém vydání časopisu Journal of Crohn’s and Colitis byl nedávno publikován systematický přehled, který měl za cíl zjistit, jestli by se právě histologická neboli „kompletní“ remise měla stát dalším terapeutickým cílem v léčbě pacientů s IBD.

Autoři zmiňované práce prohledávali 1. října 2013 a následně 1. března 2014 online databáze (OVID SP MEDLINE, OVID EMBASE, National Pubmed Central Medline, Cochrane Library, ISI, abstrakta z konferencí) za použití MeSH (Medical Subject Headings) termínů a klíčových slov: „nespecifické střevní záněty“, „Crohnova nemoc“, „ulcerózní kolitida“, „kolitida“ a dále  „slizniční hojení“, „histologické hojení“, „patologické hojení“, „histologické skórování“ nebo „patologické skórování“.

Celkem bylo nalezeno 2951 článků, k finální analýze pak z toho bylo použito 120 textů. Nebyla nalezena žádná ověřená definice histologické remise IBD. Celkem bylo sice nalezeno 22 různých histologických skórovacích systémů pro IBD, žádný z nich však nebyl plně ověřen. Mikroskopický zánět totiž přetrvává i ve velkém procentu případů onemocnění s normálním makroskopickým endoskopickým nálezem. Bylo prokázáno, že histologická remise může predikovat riziko vniku komplikací u ulcerózní kolitidy přesahující endoskopické slizniční hojení, i když v případě Crohnovy nemoci není o tomto faktu k dispozici dostatek dat.

Histologická remise představuje u pacientů s IBD odlišný terapeutický cíl než endoskopicky prokazatelné slizniční hojení, v praxi ani v klinických studiích však zatím nebývá rutinně používán. V současné době je zapotřebí najít standardizovaný a validovaný histologický skórovací systém a také potvrdit prognostickou hodnotu histologické remise jako terapeutického cíle u pacientů s IBD.

(mik)

Zdroj: Bryant R. V., Winer S., Travis S. P., Riddell R. H. Systematic review: histological remission in inflammatory bowel disease. Is „complete“ remission the new treatment paradigm? An IOIBD initiative. J Crohns Colitis. 2014 Dec 1; 8 (12): 1582–97. doi: 10.1016/j.crohns.2014.08.011

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Užívání kortikosteroidů během těhotenství zvyšuje u pacientek s IBD riziko rozvoje gestačního diabetu

Je obecně známo, že u těhotných pacientek s nespecifickými střevními záněty (IBD) se v průběhu gravidity můžeme setkat s vyšším rizikem komplikací. Nedávno publikovaná kanadská studie proto porovnávala výskyt perinatálních komplikací u žen s IBD a žen bez tohoto onemocnění.

Vliv předoperační kortikoterapie na rozvoj pooperačních komplikací u pacientů s IBD

Pacienti s nespecifickými střevními záněty (IBD) bývají před chirurgickým výkonem často léčeni kortikosteroidy. Kanadští lékaři se proto pokusili najít spojitost mezi předoperačním užíváním kortikosteroidů a pooperačními komplikacemi.

Kombinace perorálních antibiotik v léčbě refrakterní ulcerózní kolitidy u dětí

Výsledky dosavadních studií naznačují, že účinnost antibiotik v terapii ulcerózní kolitidy (UC) je vyšší, pokud jsou podávána perorálně. Nedávno byly v Journal of Crohn’s and Colitis publikovány výsledky retrospektivní multicentrické studie, která hodnotila použití kombinace několika antibiotik u dětí se středně těžkou až těžkou refrakterní UC a neklasifikovaným IBD (IBDU).Všechny novinky