Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

BMI a riziko rozvoje IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 3.5.2013

BMI a riziko rozvoje IBD

Incidence obezity v současné době neustále narůstá. Vzhledem k tomu, že je spojena s prozánětlivým stavem organizmu, mohla by se tak určitým způsobem podílet i na etiologii zánětlivých střevních onemocnění (IBD). V dubnovém vydání American Journal of Gastroenterology byly publikovány výsledky první prospektivní kohortové studie zabývající se souvislostí mezi obezitou a rozvojem IBD.

Popisované studie se účastnilo celkem 300 724 jedinců. Při vstupu do studie byly na základě dotazníkové metody zaznamenány antropometrické údaje týkající se výšky, hmotnosti, fyzické aktivity a celkového energetického příjmu. Tito jedinci pak byli sledováni za účelem odhalení nově vzniklých případů Crohnovy nemoci (CD) nebo ulcerózní kolitidy (UC), přičemž každému případu byly přiřazeny čtyři kontroly a při hodnocení body mass indexu (BMI) jako rizikového faktoru byly zohledněny i faktory jako kouření, energetický příjem a fyzická aktivita.

Ve sledované  kohortě došlo k rozvoji UC u 177 účastníků a k rozvoji CD u 75 jedinců. Mezi rozvojem UC a čtyřmi nejvyššími kategoriemi BMI však nebyla (ve srovnání s normálním BMI) nalezena žádná spojitost (Ptrend = 0,36). Stejná situace byla popsána i v případě CD (Ptrend = 0,83). U fyzické aktivity a celkového energetického příjmu (jako faktorů ovlivňujících BMI) nebyla nalezena žádná spojitost s UC (fyzická aktivita: Ptrend = 0,79; celkový energetický příjem: Ptrend = 0,18) ani CD (fyzická aktivita: Ptrend = 0,42; celkový energetický příjem: Ptrend = 0,11).

Na základě těchto zjištění lze shrnout, že hodnoty BMI odpovídající obezitě nebyly spojeny s rozvojem UC a CD. K posouzení obezity jako rizikového faktoru rozvoje IBD však budou zapotřebí další studie zohledňující i jiná diagnostická kritéria obezity.

(mik)

Zdroj: Chan S. S. et al. Body Mass Index and the Risk for Crohn's Disease and Ulcerative Colitis: Data From a European Prospective Cohort Study (The IBD in EPIC Study). Am J Gastroenterol. 2013 Apr; 108 (4): 575–82; doi: 10.1038/ajg.2012.453.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Korelace mezi sérovými hladinami serotoninu a endoskopickým skóre zánětu u pacientů s ileálním pouchem

Zánětlivé a funkční komplikace nebývají u pacientů s IBD po provedení restorativní proktokolektomie s vytvořením ileo-pouch-anální anastomózy (IPAA) vzácným nálezem.

Zánětlivá střevní onemocnění u jedinců s primární sklerozující cholangitidou

Spojitost primární sklerozující cholangitidy (PSC) a zánětlivého střevního onemocnění (IBD) je obecně dobře známá a může představovat samostatný fenotyp.

Zvýšené riziko pneumonie u pacientů s IBD

U pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (IBD) se můžeme setkat se zvýšeným rizikem vzniku infekčních komplikací.Všechny novinky