Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nová klasifikace vnímání rizikových faktorů a etiologie kardiovaskulárních onemocnění

Specializace: interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy

Vydáno: 4.8.2017

Nová klasifikace vnímání rizikových faktorů a etiologie kardiovaskulárních onemocnění

V roce 2015 Komasi a Saeidi navrhli novou klasifikaci vnímání rizikových faktorů a etiologie kardiovaskulárních onemocnění ze strany pacientů. Na základě této klasifikace jsou rizikové faktory rozděleny na biologické, environmentální, behaviorální, psychologické a fyziologické.

Biologické rizikové faktory zahrnují genetické vlivy, rodinnou anamnézu, věk, pohlaví a etnický původ. Do environmentálních rizikových faktorů patří znečištěné ovzduší, toxické látky, prachové částice, nehygienická voda a pasivní kouření. Pod pojmem fyziologické (či spíše patofyziologické) rizikové faktory je zahrnuta hypertenze, diabetes mellitus, hyperlipidemie a obezita. Behaviorální faktory (faktory chování) zahrnují nevhodnou výživu, kouření cigaret, zneužívání návykových látek a těžkou fyzickou práci. Mezi psychologické rizikové faktory patří stres, zármutek, deprese, hněv, nepřátelství a špatné chování partnerů.

Podle výsledků dvou studií, které hodnotily celkem 1676 osob, věří 2,7−4,3 % pacientů, že příčinou jejich onemocnění jsou biologické rizikové faktory, 3,8−4,4 % pacientů považuje za příčinu environmentální faktory, 31,7−42 % pacientů dává své onemocnění do souvislosti s vlastním chováním (behaviorální faktory) a 36,3−39,2 % pacientů s psychologickými rizikovými faktory. Pouze 11,4 % pacientů poukazuje na rizikové faktory patofyziologické.

Vnímání nemoci má celkem pět dimenzí: identifikaci, příčinu (přesvědčení pacienta), časový průběh, důsledky a léčitelnost choroby. Tato klasifikace může ukázat, jakou představu mají pacienti o příčině svého kardiovaskulárního onemocnění na základě vlastních zkušeností, dostupných informací a sociálního statusu, což může mít vliv nejen na jejich chování ovlivňující zdraví, ale i na vlastní strategii zvládání nemoci.

(ada)

Zdroj: Komasi S., Saeidi M. Presentation of new classification of perceived risk factors and etiologies of cardiovascular diseases. ARYA Atheroscler 2016; 12 (6): 295−296.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Index SAMS-CI pro odhad souvislosti myopatií s léčbou statiny

Recentně publikovaná studie prokázala spolehlivost indexu SAMS-CI, který dokáže odhadnout, zda svalové příznaky daného pacienta souvisí s léčbou statiny. V klinické praxi by mohl pomoci zlepšit záchyt statinové myopatie a optimalizovat léčbu hypercholesterolémie.

Pleiotropní účinky statinů na kardiovaskulární systém

Primárním efektem statinů je snížení plazmatické hladiny cholesterolu inhibicí jeho syntézy. Hodné pozornosti jsou ovšem i další protektivní účinky těchto léčiv, tzv. pleiotropní účinky, které cílí na endotelovou dysfunkci, tvorbu trombů nebo stabilitu aterosklerotických plátů.

Snižování LDL cholesterolu pomocí inhibitorů PCSK9 u pacientů na maximální tolerované konvenční terapii − zkušenosti z reálné klinické praxe

Účinnost a bezpečnost inhibitorů proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) byla dosud studována zejména v kontrolovaných klinických studiích na vybraných skupinách pacientů. Američtí autoři se v nedávno publikované studii zaměřili na použití alirocumabu a evolocumabu ve skutečné praxi, u nemocných se suboptimálním snížením hladiny LDL cholesterolu při obvyklé léčbě.Všechny novinky