Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Komplikace terapie statiny a jejich relativní četnost − retrospektivní kohortová studie

Specializace: interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy

Vydáno: 8.11.2016

Komplikace terapie statiny a jejich relativní četnost − retrospektivní kohortová studie

Američtí autoři zkoumali výskyt nežádoucích příhod v průběhu terapie statiny. Zaznamenali vyšší výskyt postižení orgánových systémů jiných než kosterního svalstva, než se dosud předpokládalo.

Statiny výrazně snižují riziko kardiovaskulárních příhod, jejich použití je ale limitováno výskytem nežádoucích příhod, které často vedou k přerušení léčby. Cílem autorů prezentované práce bylo prozkoumat jak rozsah, tak i relativní četnost komplikací potenciálně souvisejících s léčbou statiny.

Výsledky studie

Jednalo se o retrospektivní kohortovou studii, která zahrnovala 642 pacientů, u kterých se během léčby statiny vyskytly nežádoucí příhody. Nejčastější komplikací byla myopatie asociovaná se statiny (92 %), dále se vyskytlo postižení jater (10 %), CNS (8 %), gastrointestinálního traktu (8 %), periferní nervové soustavy (5 %), kůže (5 %) a jiné komplikace (3 %). K postižení několika orgánových systémů současně došlo u 22,5 % léčených. Alespoň jednu odbornou kontrolu absolvovalo během sledování 557 zahrnutých pacientů, celkový medián sledování byl 25 měsíců. Při poslední kontrole užívalo statiny 71 % léčených. Bylo prokázáno, že pacienti s elevací jaterních aminotransferáz měli častěji tendenci na statinové terapii setrvat nebo ji znovu zahájit, naopak pacienti s gastrointestinálními příhodami a postižením CNS na léčbě statiny setrvávali méně často. 

Závěr

Ačkoliv se statinová intolerance projevuje nejčastěji muskuloskeletálními potížemi (90 %), příznaky postižení jiných orgánových systémů mohou být častější, než se původně předpokládalo. Rozpoznání škály příznaků, jejich načasování a dopadů na každodenní aktivity pacienta umožňuje větší individualizaci léčby, stanovit kauzální vztah mezi statiny a jednotlivými příznaky zůstává ale nadále problematické.

(raj)

Zdroj: Lakey W. C., Greyshock N. G., Kelley C. E. et al. Statin intolerance in a referral lipid clinic. J Clin Lipidol 2016 Jul–Aug; 10 (4): 870–879.e3, doi: 10.1016/j.jacl.2016.03.004.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Studie SEARCH ukázala nedostatečně diagnostikovanou familiární hypercholesterolémii

Familiární hypercholesterolémie (FH) patří mezi nejčastější dědičná metabolická onemocnění vůbec. Přesto bývá v klinické praxi poddiagnostikována. Identifikaci nemocných s FH v elektronické zdravotní dokumentaci se věnovala americká studie SEARCH, uveřejněná letos na podzim v Journal of Clinical Lipidology.

Genetický podklad a screening familiární hypercholesterolémie

Familiární hypercholesterolémie (FH) je autosomálně dominantně dědičné onemocnění globálně postihující 1 z 200−250 obyvatel. Způsobuje zvýšení plazmatické hladiny LDL cholesterolu, které stojí za velmi vysokým rizikem rozvoje aterosklerózy u těchto pacientů.

Účinnost alirocumabu v terapii hypercholesterolémie u jedinců s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Navzdory maximální tolerované dávce statinové terapie vyžaduje mnoho jedinců s vysokým kardiovaskulárním rizikem další farmakoterapii redukující hladinu LDL cholesterolu (LDL-c). Souhrnná studie shromáždila výsledky 8 klinických studií fáze III, které se zabývaly bezpečností a účinností alirocumabu u pacientů s hypercholesterolémií.Všechny novinky