Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Redakční rada

ŠÉFREDAKTOR / Editor-in-chief

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Ústav soudního lékařství, LF MU, Brno

ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA / Deputy editor

Doc. MUDr. František Vorel, CSc.
Oddělení soudního lékařství, Nemocnice České Budějovice

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA / Executive Editorial Board

Doc. MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA                                                                                                                                                                                                  Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. M. Sokol, Ph.D.                                                                                                                                                                       Vojenský ústav soudního lékařství, Praha

Doc. MUDr. Ľ. Straka, Ph.D.                                                                                                                                                                   Ústav súdného lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM Martin

Doc. MUDr. J. Šidlo, CSc.                                                                                                                                                                      Ústav súdneho lekárstva, LF UK Bratislava

MUDr. Bc. T. Vojtíšek, Ph. D.                                                                                                                                                                                                           Ústav soudního lékařství, LF MU, Brno

REDAKČNÍ RADA / Editorial board

Doc. Ing. M. Balíková, CSc.
Ústav soudního lékařství a toxikologie,
1. LF UK a VFN, Praha 

Doc. MUDr. J. Bauerová, CSc.
ÚDZS – Súdnolekárske pracovisko
Bratislava

MUDr. M. Beran, Ph.D.
Ústav soudního lékařství
2. LF UK, Praha

Prof. MUDr. I. Bouška, CSc.
Ústav soudního lékařství
2. LF UK, Praha

MUDr. I. Dvořáček, Ph.D.
Ústav soudního lékařství
FNsP, Ostrava

MUDr. et MUDr. M. Dvořák
Ústav soudního lékařství
LF UK Plzeň

Prof. MUDr. J. Dufková
Frankfurt am Main, SRN

Doc. MUDr. Bulent Eren Bursa,                                                                                                                                                                                                     Turkey

Prof. MUDr. O. Fryc
Institut Universitaire de Médecine
Légale, Geneve, Schweiz

Doc. RNDr. I. Mazura, CSc.
Oddělení medicínské informatiky
Ústav informatiky AVČR

Prof. MUDr. F. Novomeský, Ph.D.
Ústav súdného lekárstva
a medicínskych expertíz JLF UK
Martin

Doc. RNDr. P. Ondra, CSc.
Ústav soudního lékařství a
med. práva LF UP, Olomouc

RNDr. M. Staňková, Ph.D.
Ústav soudního lékařství FNsP, Ostrava

Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc.
Ústav soudního lékařství a toxikologie
1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. M. Vitovják
Ústav soudního lékařství a
med. práva LF UP, Olomouc

Květa Blatná - Administrativní práce

Aktualizováno: 25.5.2016

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články