Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor

doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.

Odpovědná redaktorka

Anna Podrázská

Tisk

Tiskárna Prager - LD s. r. o., Kováků 9, 150 00 Praha 5

Rozšiřuje

 • V ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha
 • do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s. r. o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4
 • ve SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., P.O.BOX 183, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
  tel.: +421 2 444 588 21
  +421 2 444 427 73
  +421 2 444 588 16
  fax: +421 2 444 588 19
  e-mail: predplatne@abompkapa.sk

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá

Dana Brzobohatá

LD s.r.o. – Tiskárna Prager
Kováků 9, 150 00 Praha 5
www.prager-print. cz
telefon: +420 602 377 675
+420 251 566 585

Registrační značka MK ČR E4905.

Rukopisy pro Soudní lékařství zasílejte na adresu

doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.
Subkatedra soudního lékařství IPVZ
Budínova 2
180 81 Praha 8
 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
 • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na mechanických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články