Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SMRTEĽNÝ PRÍPAD KOMBINOVANÉHO UŽITIA BENZODIAZEPÍNOV A DIFENIDÍNU.

Autoři: Kinoshita Hiroshi1, Tanaka Naoko1, Takakura Ayaka1, Abe Hiroko2, Kumihashi Mitsuru3, Shibayama Takayuki3, Jamal Mostofa1, Ito Asuka1, Tsutsui Kunihiko4, Kimura Shoji1, Iwase Hirotaro2, Ameno Kiyoshi1

Autoři - působiště: 1Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Kagawa University, Miki, Kita, Kagawa, Japan, 2Department of Legal Medicine, Graduate School of Medicine, Chiba University, Inohana, Chuo-ku, Chiba, Japan, 3Forensic Science Laboratory, Kagawa Prefectural Police Headquarters, Ban-cho, Takamatsu, Kagawa, Japan, 4Health Sciences, Faculty of Medicine, Kagawa University, Miki, Kita, Kagawa, Japan

Článek: Soud Lék., 62, 2017, No. 4, p. 40-43
Kategorie: Original Article
Počet zobrazení článku: 109x

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie

Smrteľný prípad kombinovaného užitia benzodiazepínov a difenidínu.

Souhrn

Pitva prípadu smrtelnej otravy kombináciou benzodiazepínov a diphenidinu.

V súdnolekárskej praxi sa stretávame pomerne často s požitím liečiv a psychotropných a omamných látok. V práci uvádzame prípad smrti v dôsledku kombinovaného užitia benzodiazepínov a difenidínu ako novou psychoaktívnou látkou.

Dvadsať ročná žena bola nájdená v jej izbe., pričom v jej blízkosti boli prítomné početné prázdne balíčky liekov na predpis a balík difenidínu s príslušenstvom na fajčenie. Pri pitve neboli pozorované žiadne významné nálezy, ktoré by mohli inak súvisieť s príčinou úmrtia. Za účelom detekcie významných cudzorodých látok boli vykonané toxikologické analýzy pomocou plynovej chromatografie s hmotnosto spektrometrickým detektorom (GC-MS) a kvapalinovej chromatografie s hmotnosto spektrometrickým detektorom (LC / QTOF-MS). Kvantitatívna toxikologická analýza krvi odobratej zo stehnovej žily ukázala, že boli prítomné látky ako 7-aminoflunitrazepam (metabolit flunitrazepamu), 7-aminonimetazepam (metabolit nimetazepamu), chlorfeniramín a difenidín v koncetráciách 0.086 µg/ml, 0.027 µg/ml, 0.066 µg/ml a 0.073 µg/ml v uvedenom poradí. Smrť bola dôsledkom kombinovanej otravy viacerými liečivami a difenidínom, novodobou dizajnérskou drogou.

Na základe pitevného nálezu zomrelej, výsledkov toxikologického vyšetrenia a vyšetrovania zo strany úradov sme dospeli k záveru, že užitie liekov z radu benzodiazepínov, antagonistov histamínového receptora H1 a dizajnérskej drogy difenidínu viedlo k jej smrti v dôsledku ich kombinovanej toxicity. V literatúre sú nedostatočné údaje týkajúce sa interakcie liekov v prípadoch viacpočetného užívania drog, nami uvedená štúdia poukazuje aj na to, že by sa mala venovať väčšia pozornosť takýmto kombinovaným otravám.

Kľúčové slová:
kombinovaná intoxikácia – benzodiazepíny – difenidín.


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

We present an autopsy case involving benzodiazepines and diphenidine. Quantitative toxicological analysis showed concentrations of 7-aminoflunitrazepam (a flunitrazepam metabolite), 7-aminonimetazepam (a nimetazepam metabolite), chlorpheniramine and diphenidine in femoral blood of 0.086 µg/ml, 0.027 µg/ml, 0.066 µg/ml, and 0.073 µg/ml, respectively. Death was attributed to combined toxicity due to the influence of multiple drug interactions.

Keywords:
multiple drug interaction – benzodiazepine – diphenidine

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 3x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články