Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sideropenie : Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Těhotenská anémie a deficit vitaminu D

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Sideropenie

Vydáno: 5.9.2016

Těhotenská anémie a deficit vitaminu D

Nedostatek železa je velmi často doprovázen deficitem vitaminu D. Navíc se zdá, že interakce mezi železem a vitaminem D v lidském metabolismu mohou ještě podtrhovat tuto asociaci.

Metodika studie

Těhotné v adolescentním věku jsou obzvláště náchylné k nedostatku vitaminu D i železa a právě v této skupině byly sledovány vztahy mezi hladinami těchto látek. Jednalo se o prospektivní longitudinální studii sledující 158 těhotných žen mladších 19 let. Byly posuzovány hladiny vitaminu D a železa v polovině těhotenství (kolem 25. týdne těhotenství) a v období porodu (zhruba kolem 40. týdne těhotenství). Ke stanovení asociace mezi hladinami vitaminu D a železem byla použita lineární regresní analýza. Mediační analýza byla použita k určení přímého a nepřímého vztahu mezi hladinou vitaminu D, hemoglobinem a erytropoetinem v mateřském séru.

Výsledná zjištění

Mateřský 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] byl pozitivně asociován s mateřským hemoglobinem jak v průběhu těhotenství, tak za porodu. Anémie byla 8× častější u adolescentních těhotných, které za porodu měly koncentraci 25(OH)D < 50 nmol/l, než u žen s hladinou 25(OH)D ≥ 50 nmol/l. Mateřská hladina 25-OH-D byla negativně asociována s hladinou erytropoetinu, a to v průběhu těhotenství i za porodu.

Signifikantní vztahy mezi 25(OH)D a hemoglobinem mohou být vysvětleny jednak přímou závislostí hemoglobinu na 25(OH)D a jednak nepřímo, kdy je vliv zprostředkován pomocí erytropoetinu.

Závěr

V této skupině těhotných žen byly suboptimální hladiny vitaminu D asociovány se zvýšeným rizikem deficitu železa a naopak. Tato zjištění jen ukazují na nutnost vyšetřování širšího spektra nutrientů v průběhu těhotenství při výběru prenatálních suplementů a také potvrzují fakt, že ne všechny anémie se dají vyřešit pouhým podáváním železa.

(boba)

Zdroj: Thomas C. E., Guillet R., Queenan R. A. et al. Vitamin D status is inversely associated with anemia and serum erythropoietin during pregnancy. Am J Clin Nutr 2015 Nov; 102 (5): 1088−1095.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Existuje vztah mezi sideropenickou anémií, prenatální infekcí těhotných žen a rozvojem schizofrenie u jejich dětí?

Studie dánských autorů se zabývala sideropenickou anémií a prenatálními infekcemi u těhotných coby možnými rizikovými faktory vzniku schizofrenie u potomků těchto žen.

Substituce železa u těhotných žen – základní doporučení

Deficit železa je globálním problémem. Obzvláště významnou problematiku představuje u těhotných a kojících žen. Britská doporučení shrnují základní pravidla pro diagnostiku, léčbu i prevenci deficitu železa u těhotných žen. Tato doporučení byla revidována zhruba 50 hematology z Velké Británie a zahrnují následující klíčové teze:

Sideropenická anémie / nedostatek železa − diagnostika a léčba

Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1992 odhadla, že více než třetina všech žen trpí deficitem železa. Jiná zpráva uvádí, že 30 % světové populace je anemických, přičemž hlavní příčinou nízkého hemoglobinu je deficit železa. Známým faktem také je, že deficit železa je spojen s poklesem výkonnosti, aktivity, kvality života, kognitivních funkcí, sexuálních funkcí a obecně pracovní produktivity.Všechny novinky