Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sartany jsou snášeny lépe než inhibitory ACE při srovnatelné mortalitě, potvrzuje Cochraneova metaanalýza

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 1.9.2016

Sartany jsou snášeny lépe než inhibitory ACE při srovnatelné mortalitě, potvrzuje Cochraneova metaanalýza

Ačkoliv jsou obě uvedené skupiny antihypertenziv široce předepisovány, spolehlivá data o vlivu sartanů na mortalitu v podstatě chyběla. Proto v roce 2014 proběhla metaanalýza, která kromě mortality a kardiovaskulárních příhod sledovala i nežádoucí účinky.

Pro metaanalýzu byly vybrány studie, které srovnávaly přímo inhibitor ACE s AT1-blokátorem (sartanem), tedy tzv. head-to-head studie. Šlo o práce publikované do července 2014 s minimální délkou trvání 1 rok. Kritériím odpovídalo 9 studií, celkový počet účastníků přesahoval 11 tisíc. Všechny zahrnuté práce byly autory metaanalýzy zhodnoceny jako dobré či průměrné kvality.

Vyhodnocení a výsledky

K vyhodnocení dat byly použity standardní metodologické procedury využívané The Cochrane Collaboration − nezávislou neziskovou organizací, která sdružuje lékaře a vědce po celém světě s cílem dodávat nezkreslené informace a podporovat lékařské rozhodování. Autoři došli k závěru, že režim antihypertenzní léčby využívající sartany se od léčby ACE inhibitory:

  • neliší v celkové mortalitě (poměr rizik [RR] 0,98; 95% CI 0,88–1,10);
  • neliší v celkovém výskytu kardiovaskulárních příhod (RR 1,07; 95% CI 0,96–1,19);
  • neliší v kardiovaskulární mortalitě (RR 0,98; 95% CI 0,85–1,13);
  • liší v počtu ukončení léčby z důvodu nežádoucích účinků (RR 0,83; 95% CI 0,74–0,93; absolutní redukce rizika 1,8 %).

U sartanů je ukončení léčby z důvodu nežádoucích účinků (WDAE – withdrawal due to adverse effects) pozorováno významně vzácněji než u inhibitorů ACE. Hlavním důvodem ukončení léčby u inhibitorů ACE je dle očekávání suchý kašel.

Kvalita důkazů

Rozdíl ve WDAE byl mírný, ale statisticky významný a jeho existenci podporovaly kvalitní, silné důkazy. Naopak nalezená rovnocennost obou skupin léčiv ve vlivu na mortalitu a na výskyt kardiovaskulárních příhod může být dle autorů potenciálně zkreslená, kvalitu důkazu o mortalitě proto označili za střední a o výskytu kardiovaskulárních příhod za nízkou.

Závěr

Informací o vlivu sartanů na mortalitu máme stále méně než důkazů o vlivu inhibitorů ACE, poněvadž sartany nebyly studovány v porovnání s placebem. Dosavadní data a zjištěné výsledky však napovídají, že obě skupiny léčiv jsou srovnatelné. Zároveň byl při užívání sartanů prokázán významně nižší výskyt nežádoucích účinků vedoucích k ukončení léčby.

(luko)

Zdroj: Li E. C., Heran B. S., Wright J. M. Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors versus angiotensin receptor blockers for primary hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2014 Aug 22; 8: CD009096.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sartany lze s výhodou použít u nemocných s akutním infarktem myokardu

Hypertenziologie se neobejde bez látek, které ovlivňují systém RAAS (renin − angiotenzin − aldosteron). V této kategorii se používají především dvě velké skupiny léčiv: inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a blokátory receptorů pro angiotenzin II (sartany). Novější sartany jsou již dobře etablované v klinické praxi, přínos jejich podávání pacientům po akutním infarktu myokardu (AIM) bez přítomnosti systolické dysfunkce levé komory nebo srdečního selhání však zatím nebyl dostatečně ověřen. I proto je významná práce korejských autorů z loňského roku, jež sledovala pacienty po AIM, kteří nevykazovali symptomy systolické dysfunkce levé komory ani srdečního selhání.

Sartany versus ostatní antihypertenziva v terapii hypertenze

V léčbě hypertenze jsou v 1. linii v souladu s doporučením odborných společností využívány látky blokující renin-angiotenzin-aldosteronový systém, tedy inhibitory ACE a sartany. Rozsáhlá metaanalýza italských lékařů potvrdila příznivý efekt sartanů ve srovnání s ostatními antihypertenzivy v souvislosti s morbiditou a mortalitou na kardiovaskulární onemocnění.

Blokátory receptorů pro angiotenzin II jsou v porovnání s inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu stejně přínosné, ale pacienty lépe snášené

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARBs) neboli sartany patří v současné době k základním farmakům používaným u pacientů s kardiovaskulárními chorobami. Která z těchto skupin představuje pro pacienty větší přínos, je již dlouho předmětem debaty. V lednu zveřejněná studie amerických autorů porovnávala přínos a bezpečnost podávání inhibitorů ACE a ARBs pacientům bez přítomného srdečního selhání.Všechny novinky