Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sartany by mohly být přínosem v léčbě zhoršených kognitivních funkcí a schizofrenie

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 1.2.2018

Sartany by mohly být přínosem v léčbě zhoršených kognitivních funkcí a schizofrenie

Podle nové experimentální studie snižují blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II (sartany) tvorbu kyseliny kynurenové (KYNA) v mozku. Zvýšená hladina KYNA je spojená s poruchami paměti a psychotickými symptomy.

Zkoumaný efekt sartanů

Sartany patří mezi často předepisovaná antihypertenziva. Kromě svých účinků na cirkulaci však také pronikají hematoencefalickou bariérou a vykazují neuroprotektivní účinky. Polští vědci zkoumali jejich působení na tvorbu KYNA, což je endogenní neuroaktivní metabolit tryptofanu, který vzniká působením enzymu kynureninaminotransferázy II (KAT II).

Hodnocenými látkami byly irbesartan, losartan a telmisartan. Zkoumány byly jejich účinky na tvorbu KYNA v kortikálních řezech mozků potkanů a na izolovaný enzym KAT II in vitro.

Výsledky a závěr

Výsledky ukázaly významné snížení tvorby KYNA (pro všechna srovnání p < 0,001), např. 0,5mM telmisartan snížil tvorbu KYNA o 62 %, losartan o 51 %. Aktivita KAT II byla rovněž významně snížena při inkubaci se všemi uvedenými sartany, a to na dávce závislým způsobem. Molekulární dokování dále ukázalo, že se sartany pravděpodobně vážou na aktivní místo KAT II.

Uvedené výsledky ukazují, že sartany snižují syntézu KYNA v mozkové kůře potkanů in vitro prostřednictvím inhibice KAT II. Kromě toho naznačují, že toho dosahují vazbou na aktivní místo KAT II, čímž blokují aktivitu tohoto enzymu s následným snížením tvorby KYNA. Tyto výsledky je třeba potvrdit v dalších studiích.

(zza)

Zdroj: Zakrocka I., Targowska-Duda K. M., Wnorowski A. et al. Angiotensin II type 1 receptor blockers inhibit KAT II activity in the brain – its possible clinical applications. Neurotox Res 2017 Nov; 32 (4): 639–648, doi: 10.1007/s12640-017-9781-2.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dávkování léčiv ovlivňujících systém renin–angiotenzin u pacientů se srdečním selháním

Z klinických studií vyplývá, že inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) a blokátory angiotenzinového receptoru (ARBs) snižují mortalitu a morbiditu u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí (HFrEF). Až 80 % pacientů však dostává nižší než doporučené dávky těchto léčiv, neboť se předpokládá, že nižší dávky by mohly být stejně účinné, ale lépe tolerované. Američtí autoři se ve své metaanalýze zaměřili na vliv dávkování ACEI a ARBs na mortalitu a vysazení léčby u této skupiny pacientů.

Postavení sartanů v léčbě hypertenze u dětí

Prevalence hypertenze se u dětí zvyšuje téměř souběžně s nárůstem obezity. Níže prezentované cochraneovské review jako první shrnuje účinky antihypertenziv podávaných dětem a srovnává vliv jednotlivých účinných látek a skupin na hodnoty krevního tlaku.

Výsledky preklinických i klinických studií potvrzují výhody užívání sartanů u různých skupin hypertoniků

Blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II (sartany) jsou vysoce účinnými antihypertenzivy, jež jsou dobře tolerována. Přehledová práce amerických autorů se zaměřila především na důkazy podporující užívání sartanů při léčbě hypertenzních pacientů s komorbiditami i bez nich.Všechny novinky