Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přidání velmi nízké dávky hydrochlorthiazidu ke candesartanu účinně snížilo krevní tlak u nekompenzovaných hypertoniků

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 26.6.2015

Přidání velmi nízké dávky hydrochlorthiazidu ke candesartanu účinně snížilo krevní tlak u nekompenzovaných hypertoniků

V observační japonské studii vedla kombinace 6,25 mg hydrochlorthiazidu (HCTZ) s 8 mg candesartanu k významnému snížení krevního tlaku u hypertoniků, kteří měli při léčbě samotným blokátorem receptoru pro angiotensin II (ARB) krevní tlak ≥ 135/85 mm Hg.

Do této studie bylo zařazeno 41 pacientů léčených candesartanem nebo jiným ARB ve standardní dávce s nedostatečně kompenzovanou hypertenzí. Při vstupu do studie neužíval žádný pacient diuretika. Krevní tlak byl měřen v ordinaci a pomocí ambulantního monitorování a před zahájením léčby a po 2 a 3 měsících terapie byl proveden rozbor krve a moči. Všichni pacienti byli převedeni na léčbu candesartanem v dávce 8 mg denně nebo v ní pokračovali a byl jim přidán HCTZ v dávce 6,25 mg denně. Další farmakoterapie nebyla změněna.

Průměrný věk pacientů byl 62,7 roku, 61 % tvořili muži. Přidání HCTZ významně snížilo systolický i diastolický tlak krve měřený v ordinaci i pomocí ambulantního monitorování. K nejvýraznějšímu poklesu krevního tlaku došlo v nočních hodinách. Podíl pacientů bez snížení krevního tlaku v nočních hodinách klesl při kombinaci candesartanu s HCTZ ze 48,8 % na 36,6 %. Významně vzrostla sérová hladina kyseliny močové, ostatní metabolické parametry se při kombinované léčbě nezměnily.

Autoři došli k závěru, že přidání 6,25 mg HCTZ k ARB účinně sníží krevní tlak nekompenzovaných hypertoniků, a to zejména v nočních hodinách.

(zza)

Zdroj: Eguchi K., Hoshide S., Kabutoya T., et al. Is very low dose hydrochlorothiazide combined with candesartan effective in uncontrolled hypertensive patients? Blood Press Monit. 2010 Dec; 15 (6): 308–311.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost fixní kombinace candesartanu a hydrochlorothiazidu u neselektované populace s hypertenzí v primární péči

Studie CHILI CU Soon hodnotila efektivitu a nežádoucí účinky terapie fixní kombinací candesartanu 32 mg a hydrochlorothiazidu 12,5 mg či 25 mg při léčbě hypertenze u neselektované populace v primární péči.

Novinky v léčbě hypertenze

Následující článek shrnuje současná doporučení k léčbě hypertenze v oblastech léčby thiazidovými diuretiky, kombinační léčby, současného podávání více inhibitorů systému renin-angiotenzin, u pacientů trpících dnou a u pacientů s farmakorezistentní hypertenzí.

Sartany a jejich pozitivní vliv u pacientů s cévní mozkovou příhodou

Cévní mozková příhoda (CMP) je celosvětově druhou nejčastější příčinou smrti dospělých pacientů a šestou nejčastější příčinou postižení. Hypertenze je pak považována za nejvýznamnější kontrolovatelný rizikový faktor pro vznik CMP. Vztah mezi krevním tlakem a mortalitou na CMP je velmi dobře zdokumentován, léčba antihypertenzní medikací riziko CMP snižuje.Všechny novinky