Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ivabradin – unikátní lék v léčbě srdečního selhání a anginy pectoris

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie nefrologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 22.8.2017

Ivabradin – unikátní lék v léčbě srdečního selhání a anginy pectoris

Řada klinických studií potvrzuje, že ivabradin výrazně zlepšuje kvalitu života u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, mj. zlepšuje klinické výsledky u srdečního selhání, průběh nemoci, vykazuje kardioprotektivní účinky a snižuje počet opakovaných hospitalizací.

Zvýšená TF jako nepříznivý prognostický faktor KVO

Jedním z nepříznivých prognostických faktorů kardiovaskulárních onemocnění (KVO) je zvýšená klidová tepová frekvence (TF), která zvyšuje mortalitu mj. i u pacientů se srdečním selháním. Ivabradin je první lék zavedený do klinické praxe, který výhradně snižuje srdeční frekvenci specifickou inhibicí If proudu (funny current) v sinoatriálním uzlu, aniž by na rozdíl od blokátorů β-adrenergních receptorů ovlivňoval kontraktilitu myokardu, vedení vzruchu v převodním srdečním systému nebo relaxaci a plnění komor.

Zlepšení klinického průběhu onemocnění a redukce hospitalizací

Právě publikovaný přehled důkazů o ivabradinu v léčbě srdečního selhání ukázal jeho příznivý účinek. Největšího efektu bylo dosaženo u pacientů s ejekční frakcí (EF) < 35 % a TF > 70/min. Ivabradin zlepšil klinický průběh onemocnění, zvýšil EF a snížil počet opakovaných hospitalizací. Navíc lék vykazuje i pleiotropní efekt a může hrát výraznou kardioprotektivní roli při remodelaci myokardu. Účinek na kardiovaskulární mortalitu není jednoznačný, avšak ivabradin výrazně zlepšuje kvalitu života u řady pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.

Nežádoucí účinky zahrnují bradykardii, fibrilaci síní a poruchy zraku. Nemá však negativně inotropní účinky beta-blokátorů.

Selektivní snížení srdeční frekvence

Studie ASSOCIATE ukázala, že ivabradin signifikantně zvýšil výkonnostní kapacitu oproti placebu při zátěžovém testu na běžeckém trenažeru u nemocných s chronickou stabilní anginou pectoris, kteří byli léčeni beta-blokátory. Díky selektivnímu snížení srdeční frekvence totiž dochází ke snížení ischemické zátěže. Zpomalení frekvence sníží přímo metabolické nároky myokardu, spotřebu kyslíku a prodloužením diastoly zlepší koronární perfuzi.

Závěr

Ivabradin zlepšuje průběh nemoci u pacientů se srdečním selháním s ejekční frakcí < 35 % a TF > 70 a může být lékem první volby v případech, kdy nejsou tolerovány beta-blokátory.

(ada)

Zdroj: Thorup L., Simonsen U., Grimm D., Hedegaard E. R. Ivabradine: current and future treatment of heart failure. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2017 Apr 2, doi: 10.1111/bcpt.12784 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ivabradin snižuje tepovou frekvenci a chrání myokard

Ivabradin je indikovaný k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris dospělých, u nichž nejsou tolerovány nebo jsou kontraindikovány beta-blokátory, eventuálně v kombinaci s beta-blokátory u pacientů, kteří jsou nedostatečně kontrolováni, a dále k léčbě chronického srdečního selhání třídy NYHA II−IV se systolickou dysfunkcí u pacientů se sinusovým rytmem a srdeční frekvencí ≥ 75 tepů/minutu, a to v kombinaci se standardní terapií včetně léčby beta-blokátory nebo tehdy, pokud je léčba beta-blokátory kontraindikovaná či netolerovaná. Výsledky preklinických a klinických studií ukazují, že podávání ivabradinu by mohlo být přínosem rovněž pro pacienty s akutními koronárními syndromy (AKS).

Sartany mají stejný účinek na markery srdečního selhání a endogenní fibrinolýzy jako inhibitory ACE, mají ovšem silnější antiagregační účinek

Studie OPTIMAAL (Optimal Trial in Myocardial Infarction with the Angiotensin II Antagonist Losartan) prokázala, že blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARBs, sartany) mají podobný účinek jako inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi).

Účinek sartanů a jejich role v léčbě hypertenze

Většina guidelines pro léčbu hypertenze doporučuje léčbu diuretiky, blokátory kalciových kanálů, blokátory angiotenzinových receptorů a inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu. Mezi jednotlivými lékovými skupinami v této indikaci však existují významné rozdíly, které ovlivňují jejich nasazení a vhodnost pro konkrétního pacienta.Všechny novinky