Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Blokátory receptorů pro angiotenzin v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s hypertenzí a diabetem

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 3.9.2016

Blokátory receptorů pro angiotenzin v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s hypertenzí a diabetem

Arteriální hypertenze a diabetes mellitus patří mezi hlavní rizikové faktory kardiovaskulárních (KV) onemocnění, především akutního koronárního syndromu, cévní mozkové příhody (CMP) a renálního selhání. K významné redukci KV rizika přispívá především intenzivní snížení krevního tlaku pomocí antihypertenzních léků.

Úvod

Významný podíl na rozvoji hypertenze a souvisejících komplikací má renin-angiotenzin-aldosteronový systém (RAAS). Léčba inhibitory ACE (ACEi) a blokátory receptorů pro angiotenzin (sartany) vede k významné blokádě RAAS, zvláště při použití jejich kombinace. V reálné praxi však bezpečnost a účinnost této terapie doposud nebyla potvrzena klinickými studiemi.

Sledovaná populace

Skupina vědců z Tchaj-wanu sledovala rozdíly v účinnosti prevence CMP v různých léčebných režimech blokády RAAS. Od roku 1997 do roku 2010 sledovali celkem 5545 osob starších 18 let s nově diagnostikovanou hypertenzí, u nichž se následně rozvinul diabetes mellitus. Pacienti byli rozděleni do 4 skupin v závislosti na typu antihypertenzní léčby: 

  • ACEi (2161 pacientů),
  • sartany (1703 pacientů),
  • kombinace ACEi a sartanů (165 pacientů),
  • žádný z blokátorů RAAS (1416 pacientů).

Výsledky

Nejnižší incidence CMP byla ve skupině pacientů léčených samotnými sartany (23,02 na 1000 osoboroků), následovala skupina neléčená žádným z blokátorů RAAS, skupina léčená ACEi a skupina léčená kombinací sartanů s ACEi (24,06; 30,23; 37,86 na 1000 osoboroků).

Ve srovnání se skupinou neléčenou žádným z blokátorů RAAS byl adjustovaný poměr rizika (aHR) 1,27 (95% CI 1,02−1,58) pro ACEi skupinu, 0,95 (95% CI 0,74−1,22) pro skupinu léčenou sartany a 1,56 (95% CI 0,99−2,47) pro skupinu léčenou kombinací ACEi a sartanů. Významnější redukce rizika vzniku CMP byla ve skupině léčené vysokými dávkami sartanů (aHR = 0,42; 95% CI 0,24–0,75).

Závěr

Z výsledků této studie vyplývá, že v rámci prevence CMP jsou sartany nejvýhodnějším antihypertenzivem první volby u pacientů s hypertenzí a diabetem. Ve skupině léčené samotnými sartany došlo k 26% redukci rizika vzniku CMP ve srovnání se skupinou léčenou inhibitory ACE.

(kry)

Zdroj: Pai P. Y., Muo C. H., Sung F. C. et al. Angiotensin receptor blockers (ARB) outperform angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors on ischemic stroke prevention in patients with hypertension and diabetes − A real-world population study in Taiwan. Int J Cardiol 2016 Jul 15; 215: 114−119; doi: 10.1016/j.ijcard.2016.04.096.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Klinický profil kandesartanu a jeho srovnání s dalšími sartany

Kandesartan je doporučen v dávce 8–32 mg u dospělých pacientů s hypertenzí. Klinické studie prokázaly, že jeho užívání snižuje riziko kardiovaskulární mortality, cévní mozkové příhody, srdečního a renálního selhání, retinopatie a migrény u rizikových osob, a to včetně pacientů s komorbiditami, jako je diabetes, onemocnění ledvin či metabolický syndrom.

Sartany jsou snášeny lépe než inhibitory ACE při srovnatelné mortalitě, potvrzuje Cochraneova metaanalýza

Ačkoliv jsou obě uvedené skupiny antihypertenziv široce předepisovány, spolehlivá data o vlivu sartanů na mortalitu v podstatě chyběla. Proto v roce 2014 proběhla metaanalýza, která kromě mortality a kardiovaskulárních příhod sledovala i nežádoucí účinky.

Sartany lze s výhodou použít u nemocných s akutním infarktem myokardu

Hypertenziologie se neobejde bez látek, které ovlivňují systém RAAS (renin − angiotenzin − aldosteron). V této kategorii se používají především dvě velké skupiny léčiv: inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a blokátory receptorů pro angiotenzin II (sartany). Novější sartany jsou již dobře etablované v klinické praxi, přínos jejich podávání pacientům po akutním infarktu myokardu (AIM) bez přítomnosti systolické dysfunkce levé komory nebo srdečního selhání však zatím nebyl dostatečně ověřen. I proto je významná práce korejských autorů z loňského roku, jež sledovala pacienty po AIM, kteří nevykazovali symptomy systolické dysfunkce levé komory ani srdečního selhání.Všechny novinky