Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Zátěžová sekrece růstového hormonu v diagnostice deficience růstového hormonu u dospělých

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 2.2.2015

Zátěžová sekrece růstového hormonu v diagnostice deficience růstového hormonu u dospělých

Význam fyzického zátěžového testu při hodnocení GDH u dospělých není dosud zcela jasný. Nedávno byla publikována práce švýcarských autorů, která hodnotila diagnostický význam stanovení hladiny růstového hormonu navozené fyzickou zátěží.

Měření sekrece růstového hormonu během fyzického zátěžového testu může pomoci v diagnostice závažné deficience růstového hormonu (GDH) u dospělých. U 14 pacientů s prokázanou GDH podle aktuálních oficiálních doporučení a u 20 kontrolních zdravých jedinců byla během 120minutové zátěže na úrovni 50–60 % individuální VO2max měřena hladina růstového hormonu. Měření proběhlo před zahájením zátěže a poté každých 30 minut. Predikční význam navozené hladiny růstového hormonu byl hodnocen pomocí analýzy ROC křivky (receiver operating characteristics) pro každé měření hladiny růstového hormonu. Byla také provedena subanalýza u 10 jedinců s odpovídajícím pohlavím, věkem, BMI a obvodem pasu.

Sekrece růstového hormonu byla u pacientů s GDH významně nižší (p ˂ 0,001). Plocha pod křivkou ROC byla po 30, 60, 90, resp. 120 minutách u celkové populace 0,954, 0,993, 0,989 a 0,992 a v subanalýze srovnatelných jedinců 0,870, 0,980, 0,970, resp. 0,978. Po 60 minutách zátěže prokázala hraniční hodnota růstového hormonu 2,4 ng/ml senzitivitu 100 % a specificitu 95 %, resp. 90 % (u celkové populace, resp. v subanalýze) pro diagnózu GHD.

Měření hladiny růstového hormonu během aerobní zátěže střední intenzity je spolehlivý test s vysokou diagnostickou přesností pro detekci závažné GHD u dospělých osob. Výsledky ukázaly, že pro diagnostické účely je dostatečná délka zátěže 60 minut.

(zza)

Zdroj: Zueger T., Allemann S., Christ E. R., et al.  Exercise-induced Growth Hormone Secretion in the Assessment of Growth Hormone Deficiency in Adult Individuals. Eur J Endocrinol. 2011 Aug 19. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 21x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kvalita života u žen s Turnerovým syndromem po dlouhodobé léčbě růstovým hormonem

Randomizovaných kontrolovaných studií týkajících se dlouhodobé terapie růstovým hormonem (RH) je jen velmi málo a omezené jsou i informace o následné zdravím ovlivněné kvalitě života léčených pacientů (health-related quality of life – HRQOL). Předkládaná studie sledovala mladé pacienty z dlouhodobě probíhající kontrolované studie RH u pacientů s Turnerovým syndromem (TS).

Podávání růstového hormonu u dětí s GHD zvyšuje hladinu vitaminu D

U dětí s deficiencí růstového hormonu (GHD) byla zjištěna vysoká prevalence hypovitaminózy D. Hladina vitaminu D se významně zvýšila po jednom roce substituční léčby růstovým hormonem (GH).

Dlouhodobá bezpečnost rekombinantního lidského růstového hormonu u dětí

S rozšířením léčby lidským rekombinantním růstovým hormonem je třeba neustále kontrolovat i bezpečnost jeho podávání. Zejména pak v dlouhodobých studiích, které mají nezastupitelnou vypovídající hodnotu. Jednu takovou studii uspořádali také lékaři z Columbia University Medical Center mezi lety 1985 a 2006 na téměř 55 000 dětech.Všechny novinky